Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
STARBUCKS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
08-10-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
SMΑ-21
Κατηγορία εργασίας:
Υπηρεσίες Εστίασης
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Store Managers - Αθήνα

H Marinopoulos Coffee Company ζητά να προσλάβει
για το δίκτυο των καταστημάτων Starbucks στην Αθήνα:

Store Managers

(SMΑ-21)

Ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης:

 • Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος ευθύνης του σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουργίας και τις διαδικασίες της Starbucks και την επίτευξη των εταιρικών στόχων πωλήσεων.
 • Είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή των εργαλείων λειτουργίας που χρησιμοποιεί η εταιρία και την εισαγωγή νέων προγραμμάτων και διαδικασιών.
 • Υλοποιεί τις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού προκειμένου να διασφαλίζει την πλήρη στελέχωση του καταστήματος ευθύνης του.
 • Φροντίζει για την καλλιέργεια και διατήρηση άριστου κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων του καταστήματος, παρέχοντάς τους υποστήριξη και αποτελεσματική καθοδήγηση.
 • Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των εργαζομένων του καταστήματος ευθύνης του, αξιολογώντας τους με τα εργαλεία αξιολόγησης της εταιρίας και παρακινώντας τους αποτελεσματικά.
 • Επικοινωνεί με τους επισκέπτες του καταστήματος φροντίζοντας να αναγνωρίσει αποτελεσματικά τις ανάγκες τους και να επιλύει τυχόν υφιστάμενα προβλήματα, συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος.
 • Διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την απασχόληση του προσωπικού στο κατάστημα ευθύνης του.
 • Επιβλέπει και κατευθύνει την ομάδα του καταστήματος ευθύνης του ώστε να δημιουργείται για τους επισκέπτες η εμπειρία Starbucks όπως αυτή παρέχεται σε όλα τα καταστήματα Starbucks διεθνώς!

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει:

 • Προηγούμενη 4ετή εργασιακή εμπειρία σε θέση ευθύνης διοίκησης καταστήματος ή/και ομάδας.
 • Άριστη γνώση των διαδικασιών λειτουργίας ενός καταστήματος εστίασης.
 • Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και διοίκησης ομάδας.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάπτυξης ομάδας.
 • Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Αναπτυγμένες ικανότητες σχεδιασμού και οργάνωσης.
 • Εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων και την υλοποίηση απαιτητικών στόχων πωλήσεων.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και αναπτυγμένη ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες οι οποίες μεταβάλλονται διαρκώς.
 • Γνώση αγγλικών.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ συναφές με τα οικονομικά ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή το Μarketing.

Ο κάτοχος της θέσης:

 • Θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε ένα ιδιαίτερα δομημένο περιβάλλον και να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας ενός παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της εστίασης.
 • Θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει συστηματική εκπαίδευση τόσο σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης εργασίας του, όσο και για την απόκτηση λοιπών δεξιοτήτων.
 • Θα έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί τόσο εντός του δικτύου των καταστημάτων, αλλά πιθανώς και σε άλλες θέσεις εντός της εταιρίας, αντίστοιχες των προσόντων του.
 • Θα ενταχθεί στο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα της εταιρίας.

Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας και να ζήσεις την εμπειρία Starbucks,
στείλε το βιογραφικό σου σημείωμα

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

αναγράφοντας τον κωδικό «SMA-21».

www.starbucks.com.gr

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr