Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
EPSILON NET AE
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
03-07-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
RMT-WEB-DEV
Κατηγορία εργασίας:
Πληροφορική
Περιοχή εργασίας:
Ελλάδα

Web Developer (Fully Remote)

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ως Best Workplace, αναζητά για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Λογισμικού Web Developer εντός της ελληνικής επικράτειας για εργασία fully remote με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών.

Web Developer (Fully Remote)

Κωδ.: RMT-WEB-DEV

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών σε τεχνολογίες Web και εργαλεία Microsoft (.NET Core, C#, AJAX, MVC, Javascipt / Typescript)
 • Πολύ καλή γνώση αρχών προγραμματισμού, σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Microsoft SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis) και αρχιτεκτονικών πληροφοριακών συστημάτων (Multi-tier, SOA, Web)
 • Εμπειρία σε Web Services και standards (JSON, XML, REST, SOAP)
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, αναλυτική σκέψη, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή σχετικής κατεύθυνσης
 • Γνώση ή/και εμπειρία Object-Oriented Design και Solid Principles
 • Γνώση ή/και εμπειρία σε Unit, UI και Integration Tests
 • Γνώση ή/και εμπειρία σε Web UI frameworks (Bootstrap, Blazor, Angular 8+, React, Vue.js)
 • Γνώση ή/και εμπειρία με μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων (MongoDB, Redis)
 • Γνώση ή/και εμπειρία με τεχνολογίες Cloud (Containers, Kubernetes, Azure, Message broker, Microservices)
 • Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων source control (Git, TFS, SVN)

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό
σημείωμα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας 
[εδώ].

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr