Αγορά Υπηρεσιών

Πριν από τη δημοσίευση των αγγελιών, συμπληρώνεται και υπογράφεται η φόρμα «Αποδοχή Προσφοράς». Στη φόρμα αυτή, αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Επωνυμία
  • Επάγγελμα
  • Υπεύθυνος για την επικοινωνία σχετικά με θέματα, που αφορούν τις αγγελίες
  • Α.Φ.Μ  και  ΔΟΥ
  • Διεύθυνση και Τ.Κ
  • Τηλέφωνο,  φαξ και email
  • Υπογραφή και σφραγίδα

Παρακαλούμε πολύ προσέξτε ότι τα στοιχεία της φόρμας και η σφραγίδα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Προς το παρόν, η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται μόνο με κατάθεση στην ALPHA BANK και με χρήση του διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού IBAN.

Μπορείτε να μας στείλετε την αποδοχή προσφοράς είτε στο φαξ 210 9709464 είτε στο services@skywalker.gr

Copyright ©2016 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework