Αγορά Υπηρεσιών

Η Αγορά Υπηρεσιών του skywalker.gr μπορεί να πραγματοποιηθεί με 2 τρόπους. Είτε επικοινωνόντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο 210 9730280, είτε μέσω του e-shop που υπάρχει στη σελίδα μας, στο οποίο θα βρείτε και τον αναλυτικό τιμοκατάλογο.
Για να προχωρήσετε σε αγορά υπηρεσίας μέσω e-shop θα πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό ως Εταιρία.

Στην περίπτωση που επιλέξετε η αγορά σας να πραγματοποιηθεί σε συνέχεια επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα πρέπει πριν από τη δημοσίευση των αγγελιών,
να συμπληρώνεται και υπογράφεται η φόρμα «Αποδοχή Προσφοράς». Στη φόρμα αυτή, αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Επωνυμία
  • Επάγγελμα
  • Υπεύθυνος για την επικοινωνία σχετικά με θέματα, που αφορούν τις αγγελίες
  • Α.Φ.Μ  και  ΔΟΥ
  • Διεύθυνση και Τ.Κ
  • Τηλέφωνο,  φαξ και email
  • Υπογραφή και σφραγίδα

Παρακαλούμε πολύ προσέξτε ότι τα στοιχεία της φόρμας και η σφραγίδα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα.

Μπορείτε να μας στείλετε την αποδοχή προσφοράς είτε στο φαξ 210 9709464 είτε στο services@skywalker.gr

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework