Δημοσίευση ολοσέλιδης αγγελίας εργασίας

Με τον όρο «αγγελία εργασίας» εννοούμε τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την κάλυψη μίας ή περισσότερων θέσεων στην επιχείρηση. Στις ολοσέλιδες αγγελίες εργασίας δεν υπάρχει περιορισμός λέξεων και διαστάσεων. Να σημειωθεί ότι η κάθε αγγελία μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία ειδικότητα εργασίας. Οι ολοσέλιδες αγγελίες μπορούν να δημοσιεύονται είτε με το λογότυπο της επιχείρησης (επώνυμες αγγελίες) είτε χωρίς αυτό (ανώνυμες αγγελίες). Στις ανώνυμες αγγελίες εργασίας ισχύουν περιορισμοί που τίθενται βάσει της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό πατήστε εδώ

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr