Δημοσίευση μεγάλης αγγελίας εργασίας

...
Με τον όρο “αγγελία εργασίας” εννοούμε τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την κάλυψη μιας ή περισσότερων θέσεων στην επιχείρηση. Στις μεγάλες αγγελίες εργασίας δεν υπάρχει περιορισμός λέξεων και διαστάσεων. Να σημειωθεί ότι 1 αγγελία = 1 θέση εργασίας (ειδικότητα). Παράλληλα, εάν ο πελάτης το επιθυμεί μπορεί να προβάλει το λογότυπο της εταιρίας του. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα, η αγγελία εργασίας να αναρτηθεί ανώνυμα.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr