Δημοσίευση Μικρής Αγγελίας

...Με τον όρο "αγγελία" εννοούμε τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την κάλυψη μίας ή περισσότερων θέσεων σε μία επιχείρηση. Οι μικρές αγγελίες καταχωρούνται χωρίς χρέωση, με μέγιστο αριθμό λέξεων ανά αγγελία τις 30. Πρέπει να έχουν απλή μορφή και να μην συνοδεύονται από οποιαδήποτε φωτογραφία. Τέλος, η καρτέλα μίας εταιρείας μπορεί να δημοσιεύσει μέχρι και 15 αγγελίες ανά εβδομάδα. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τους επαγγελματίες στον χώρο των ανθρώπινων πόρων.

Copyright ©2016-2017 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework