Δημοσίευση μικρής αγγελίας εργασίας -- small ad

...Με τον όρο "αγγελία εργασίας" εννοούμε τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την κάλυψη μίας ή περισσότερων θέσεων σε μία επιχείρηση. Οι μικρές αγγελίες εργασίας καταχωρούνται χωρίς χρέωση, με μέγιστο αριθμό λέξεων ανά αγγελία τις 30. Πρέπει να έχουν απλή μορφή και να μην συνοδεύονται από οποιαδήποτε φωτογραφία. Τέλος, η καρτέλα μίας εταιρείας μπορεί να δημοσιεύσει μέχρι και 15 αγγελίες εργασίας ανά εβδομάδα. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τους επαγγελματίες στον χώρο των ανθρώπινων πόρων.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr