Η εταιρία είμαστε εμείς!

...

Στο προηγούμενο άρθρο με τίτλο ““Familyfirstproductsecond”: Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της εταιρείας», προσπαθήσαμε να δείξουμε τη σημασία της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας για μια επιχείρηση. Τώρα, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κύτταρο ενός οργανισμού: τον άνθρωπο!

Με την ευκαιρία κάθε συνεστίασης σε μια εταιρεία, ακόμη και μέσα στην κρίση, οι επικεφαλής ταυτίζουν τους εργαζόμενους με τον οργανισμό. Ακούγεται δηλαδή το κλισέ «η επιχείρηση είστε εσείς». Είναι πολύ πιθανό τα στελέχη να χρησιμοποιούν τη φράση αυτή τυπικά, χωρίς να συνειδητοποιούν τη σημασία της και την αλήθεια που υπάρχει σε αυτή. Ευελπιστούν, γενικά και αόριστα, να συντηρήσουν ένα καλό επίπεδο σχέσεων με τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, που έχουν παρθεί ιδιαίτερα σκληρές αποφάσεις.

Όμως, αυτή η τυποποιημένη έκφραση διατυπώνει μια μεγάλη αλήθεια. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι οι άνθρωποι του οργανισμού παράγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, επικοινωνούν με τους πελάτες, έρχονται σε επαφή με τις ομάδες ενδιαφερομένων, είναι οι πρεσβευτές της εταιρείας στην κοινωνία. Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, π.χ. οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, είναι οι πρεσβευτές των προϊόντων τους προς μια ολόκληρη κοινωνία, που στηρίζεται σε αυτά. Οι γνώσεις τους, οι ικανότητές τους, τα ταλέντα τους, η αγάπη για το επάγγελμα που ασκούν και το ενδιαφέρον για την επιχείρηση είναι καθοριστικά συστατικά για την επαγγελματική τους επιτυχία και κατ’ επέκταση την επιτυχία της εταιρείας. Ο εργαζόμενος είναι μια συστατική μονάδα, ένα κύτταρο, όπως το είπαμε στην αρχή και όλοι μαζί σχηματίζουν την εταιρεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία για θέματα ανθρώπινου δυναμικού συναντάμε τους όρους “motivated” και “self-motivated”. Αυτός ο όρος έχει περάσει φυσικά και στη γλώσσα μας και πολύ συχνά, διαβάζουμε σε αγγελίες ότι ο άνθρωπος που θα επιλεγεί πρέπει να είναι «motivated». Όμως, στην ελληνική γλώσσα υπάρχει μια πολύ πιο όμορφη λέξη, που εκφράζει ορθότερα τη σημασία του κινήτρου για την εργασία μας, το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ το μισθό: μεράκι! Μεράκι είναι «το να κάνει κανείς κάτι με απόλαυση, με διάθεση καλλιτέχνη, το να βάζει κανείς την ψυχή του σε αυτό» (Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας).

Γιατί όμως το μεράκι των ανθρώπων αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για την επιτυχία του ατόμου και της εταιρείας; Σε μια ευρύτερη διατύπωση του ερωτήματος, γιατί οι άνθρωποι αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα της πετυχημένης επιχείρησης;

Για να το κατανοήσουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στην εποχή μας ως σπάνιος πόρος για μια επιχείρηση. Για παράδειγμα, η χρηματοδότηση μιας εταιρείας είναι σπάνιος πόρος; Η απάντηση είναι μάλλον αρνητική. Υπάρχουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης, όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα και σύγχρονες λύσεις, που έχουν αναπτυχθεί χάρη στη δύναμη τωνsocialmedia, όπως είναι το crowdfunding. Η πληθώρα μέσων χρηματοδότησης διευκολύνει την απόκτηση των απαραίτητων εργαλείων για την παραγωγή και διάθεση της υπηρεσίας ή του προϊόντος. Η σύγχρονη οικονομία απαιτεί από τις εταιρείες, που στοχεύουν να διακριθούν στο στίβο της επιχειρηματικότητας, ευελιξία, ανανέωση, προσαρμοστικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, εύρεση και αξιοποίηση της πληροφορίας, ιδέες και δημιουργικότητα.

Αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της επιχείρησης. Η δημιουργία των συγκεκριμένων προϋποθέσεων θα επιτευχθεί, όταν συνεργαστούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, οι οποίοι διαθέτουν τις γνώσεις, τη διάθεση, τη φιλοσοφία, που ταιριάζουν με την κουλτούρα και τις ανάγκες της εταιρείας και επιπλέον, το μεράκι για τη δουλειά τους, προκειμένουνα ενεργοποιήσουν αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά προς όφελος της ομάδας και του οργανισμού.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι, οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις της διοίκησης. Ακόμη και αν η στρατηγική του οργανισμού αποφασιστεί μέσα στις κλειστές πόρτες από την ομάδα της ανώτατης διοίκησης, οι εργαζόμενοι θα την υλοποιήσουν και πρέπει να την υλοποιήσουν αποτελεσματικά. Ακριβώς όμως επειδή οι συνθήκες απαιτούν από τους οργανισμούς ευελιξία και δημιουργικότητα, οι άνθρωποι πρέπει να εκφράζουν τις απόψεις τους και να έχουν τις ευκαιρίες να αξιοποιούν τα ταλέντα τους και να επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους σε ένα περιβάλλον που προάγει την ομαδικότητα και όχι τον ανταγωνισμό.

Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για την επιτυχία μιας εταιρείας αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο, αν αναλογιστούμε ότι οι άνθρωποί μας δεν μπορούν να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές. Ένας άλλος οργανισμός είναι δυνατό να αντιγράψει την τεχνολογία, την ιδέα, το προϊόν, την υπηρεσία, την ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών. Είναι όμως πρακτικά αδύνατό να αντιγράψει το πολύπλοκο εκείνο στοιχείο, που ονομάζεται άνθρωπος. Ακόμη κι αν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος, που έχει συμβάλει καθοριστικά στις επιτυχημένες αποφάσεις της εταιρείας, μετακινηθεί σε άλλη εταιρεία, δεν εξασφαλίζεται ότι θα συμβάλει το ίδιο ουσιαστικά στη νέα του θέση. Αυτό συμβαίνει, διότι δε θα βρει τις ίδιες συνθήκες, που δημιουργούνται από τους ανθρώπους και δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες σε άλλη επιχείρηση.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της επιχείρησης ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά υποστηρίζεται από σημαντικό αριθμό ερευνών. Θα αναφέρουμε μόνο παγκόσμια έρευνα στην αυτοκινητοβιομηχανία[1], η οποία έδειξε ότι εργοστάσια με προηγμένη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού έχουν αυξημένη παραγωγή κατά 40% σε σύγκριση με αυτά που διοικούνται με παραδοσιακές μεθόδους.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των εργαζομένων στην επιτυχία της εταιρείας, είναι πολύ σημαντικό, η διοίκηση να προσδιορίσει για το συγκεκριμένο οργανισμό ποιοι είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι και πώς θα τους προσελκύσουν. Επίσης, πρέπει να χαράξουν μια στρατηγική διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα εξασφαλίζει την αξιοποίηση των ικανοτήτων και την περαιτέρω ανάπτυξη των υπαλλήλων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι και το πώς θα παραμείνουν οι άνθρωποι στην εταιρεία και δεν θα αποχωρήσουν, έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα.

Από όσα έχουν διατυπωθεί παραπάνω, είναι πιο ξεκάθαρο, γιατί πρέπει να δίνεται τόσο μεγάλη σημασία στους εργαζόμενους και γιατί ο άνθρωπος πρέπει να θεωρείται ως το κέντρο της εταιρείας, από όπου πηγάζουν και ταυτόχρονα από τον οποίο υλοποιούνται όλες οι λειτουργίες: από τη στρατηγική μέχρι την παραγωγή και διάθεση των αγαθών. Παραφράζοντας λοιπόν τη γνωστή ρήση του Λουδοβίκου 14ου, «το κράτος είμαι εγώ», ο επικεφαλής ενός οργανισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο της εταιρείας, μπορεί να πει «η εταιρεία είμαστε εμείς»!


[1] Βλ. Δημήτρης Μπουραντάς, «Ηγεσία, ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας», σελ. 52

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework