Τι σας παρέχει και πώς λειτουργεί ο εταιρικός λογαριασμός (αναλυτική παρουσίαση)

Μέσα από τον εταιρικό σας λογαριασμό μπορείτε να διαχειριστείτε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. Αναφέρονται αναλυτικά οι επιλογές που διατίθενται:

Πίνακας ελέγχου

Μέσα από την επιλογή του πίνακα ελέγχου εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Ενεργές αγγελίες εργασίας: Εδώ μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά όσες αγγελίες εργασίας είναι ενεργές την τρέχουσα χρονική στιγμή με τα στοιχεία τους: τίτλος, εμφανίσεις, αριθμός απεσταλμένων βιογραφικών. Πατώντας «προβολή», μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο μιας αγγελίας εργασίας στη μορφή που είναι δημοσιευμένο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την αγγελία εργασίας ή και να προσθέσετε ερωτήσεις που επιθυμείτε να απαντούν οι υποψήφιοι με την αποστολή του βιογραφικού τους.

Αναφορές: Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές αναφορές σχετικά με τις εμφανίσεις του προφίλ και των banners, το σύνολο των αγγελιών εργασίας (ενεργών / ανενεργών), τον αριθμό των αγγελιών εργασίας που λήγουν την επόμενη μέρα και, τέλος, τα διαθέσιμα υπόλοιπα προς χρήση των ενεργών υπηρεσιών.

Στατιστικά βιογραφικών από αγγελίες: Ενημερωθείτε με γράφημα για το σύνολο των βιογραφικών που έχουν δεχτεί οι αγγελίες σας σε μηνιαία περίοδο.

Στατιστικά διαφημίσεων: Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται σε πίνακα τα στατιστικά των διαφημιστικών banners που έχετε τοποθετήσει στο skywalker.gr.

Διαθέσιμες υπηρεσίες: Ανακατευθύνεστε στις γενικές πληροφορίες και περιγραφές των υπηρεσιών που προσφέρει το skywalker.gr.

Online αγορά: Ανακατευθύνεστε στο e-shop της εταιρίας, όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αγορά των υπηρεσιών που χρειάζεστε για την κάλυψη των αναγκών σας.

Αλλαγή κωδικού: Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να προβείτε σε αλλαγή του κωδικού εισόδου στον λογαριασμό σας (password).

Συχνές ερωτήσεις: Ανακατευθύνεστε στο FAQ επιχειρήσεων, όπου μπορείτε να βρείτε απάντηση σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Αγγελίες εργασίας

Στην ένδειξη «Αγγελίες» υπάρχουν οι διαθέσιμες επιλογές:

Εισαγωγή αγγελίας εργασίας: Εφόσον έχετε διαθέσιμο υπόλοιπο αγγελιών, μπορείτε να κάνετε προσθήκη μιας νέας αγγελίας εργασίας ακολουθώντας τα βήματα δημοσίευσης. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να εμφανίζεται η επωνυμία της επιχείρησής σας κατά την ενεργοποίηση ή δεν έχετε προσθέσει το λογότυπό σας στο προφίλ σας, επιλέξτε το κουτάκι «Ανώνυμη αγγελία». Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί στη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να σας καθοδηγήσει.

Ιστορικό αγγελιών εργασίας: Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις αγγελίες εργασίας σας (ενεργές / ανενεργές), να τις επεξεργαστείτε, να τις δημοσιεύσετε ή/και να τις αποσύρετε, να δείτε πόσες εμφανίσεις έχουν κάνει και πόσα βιογραφικά υποψηφίων έχουν λάβει, πότε ήταν η ημερομηνία εισαγωγής τους και πότε η ημερομηνία λήξης τους. Για τη δική σας ευκολία υπάρχει η δυνατότητα της αναζήτησης των αγγελιών εργασίας, της ταξινόμησής τους ανά στήλη ή ανάλογα με την κατάστασή τους (ενεργές / ανενεργές, τελευταίου εξαμήνου / παλαιότερες του εξαμήνου).

Λογότυπα αγγελιών: Εδώ μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπο το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στην αγγελία εργασίας που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να προσθέσετε παραπάνω από ένα λογότυπα για ενδεχόμενη χρήση τους σε πρόσθετες αγγελίες εργασίας, ενώ μπορείτε και να τα επεξεργαστείτε.

Το λογότυπο που θα αποθηκεύσετε στον λογαριασμό σας θα πρέπει να είναι σε μορφή jpeg.

Απαντητικές επιστολές αγγελίας: Μπορείτε να εισαγάγετε και να επεξεργαστείτε το κείμενο της αυτόματης απαντητικής επιστολής, η οποία επιθυμείτε να προωθείται στους υποψηφίους μετά την αποστολή του βιογραφικού τους. Μπορείτε να προσθέσετε παραπάνω από μία επιστολή και να τις αντιστοιχίσετε όπως θέλετε στις αγγελίες σας.

Μικρές αγγελίες: Εμφανίζονται οι μικρές αγγελίες με κόστος που έχετε δημοσιεύσει. Διαθέσιμες είναι μόνο οι μικρές αγγελίες που δημοσιεύτηκαν έχοντας επιλέξει την υπηρεσία: «Μικρές αγγελίες - Επεξεργασία αγγελιών και διαχείριση βιογραφικών»

Εισαγωγή μικρής αγγελίας: Ακολουθείτε τα βήματα προκειμένου να δημοσιεύσετε μικρές αγγελίες είτε δωρεάν είτε με κόστος ανάλογα με την υπηρεσία που έχετε επιλέξει.

Προφίλ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη κατηγορία εμφανίζονται αφού ο υποψήφιος επιλέξει το λογότυπό σας είτε κατά την προβολή της αγγελίας σας είτε ανατρέχοντας στην κατηγορία «Δείτε όλες τις εταιρίες ανά κλάδο».

Από τον εταιρικό σας λογαριασμό είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Επεξεργασία εταιρικού προφίλ: Μπορείτε ακολουθώντας τις οδηγίες να διαμορφώσετε το προφίλ σας, με τις πληροφορίες που θέλετε να είναι ορατές στη σελίδα του skywalker.gr.

Πριν από την αποθήκευση των πληροφοριών ή των αλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει, δίνεται η δυνατότητα της προεπισκόπησης.

Επεξεργασία πληροφοριών εταιρίας: Στο πεδίο αυτό μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας και τα στοιχεία που αφορούν τις πληροφορίες του GDPR. Παρακαλούμε για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων.

Για τυχόν αλλαγές στα φορολογικά στοιχεία της εταιρίας θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Βιογραφικά

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται μόνο εφόσον έχετε αγοράσει την υπηρεσία άντλησης βιογραφικών από τη βάση του skywalker.gr και δεν αφορά αναζήτηση βιογραφικών που λάβατε από τις δημοσιευμένες αγγελίες στη σελίδα του skywalker.gr.

Δίνονται οι παρακάτω επιλογές:

Αναζήτηση βιογραφικού: Αφού πρώτα ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να αναζητήσετε βιογραφικά στη βάση υποψηφίων του skywalker.gr. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μέσω πολλών κριτηρίων. Πατήστε «αναζήτηση» για να εμφανιστούν τα αντίστοιχα βιογραφικά στο κάτω μέρος της σελίδας. Για να δείτε ένα βιογραφικό, επιλέγετε την εντολή «προβολή» που υπάρχει δίπλα του. Αν το βιογραφικό σάς ενδιαφέρει, πατήστε την επιλογή «αποθήκευση» ώστε να έχετε το πλήρες αρχείο στον λογαριασμό σας. Τα βιογραφικά που αποθηκεύετε βρίσκονται στην επιλογή «Διαθέσιμα βιογραφικά».

*Με την αποθήκευση βιογραφικού ο εκάστοτε υποψήφιος θα ενημερώνεται αντίστοιχα τόσο με e-mail όσο και στον λογαριασμό του και θα λαμβάνει και τις πληροφορίες που έχετε ορίσει για το GDPR.

Διαθέσιμα βιογραφικά: Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να αναζητήσετε τα αποθηκευμένα βιογραφικά. Σημειώστε ότι ισχύουν περιορισμοί που τίθενται από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων GDPR.

Βιογραφικά από προφίλ: Σε αυτό το πεδίο αποθηκεύονται τα βιογραφικά που έχετε λάβει απευθείας από τους υποψηφίους στο προφίλ σας ακόμα κι αν δεν έχετε ενεργή αγγελία στη σελίδα του skywalker.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε ορίσει στις πληροφορίες του λογαριασμού σας e-mail αποστολής βιογραφικών από το προφίλ σας.

Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα συγκεκριμένα βιογραφικά και να προχωρήσετε σε διαγραφή τους είτε με αυτόματη ενημέρωση στους υποψηφίους είτε όχι.

Για εταιρίες

Πληροφορίες: Βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και λύστε τις απορίες σας σχετικά με τον λογαριασμό μιας εταιρίας και εντοπίστε τις προσφορές αγγελιών του skywalker.gr.

Δημοσίευση αγγελιών: Εδώ θα βρείτε των τιμοκατάλογο των αγγελιών του skywalker.gr που διατίθενται για αγορά μέσω του e-shop (οι αναγραφόμενες τιμές στο e-shop περιλαμβάνουν την έκπτωση 5% επί των αρχικών τιμών του καταλόγου και τον ΦΠΑ.)

Αναζήτηση βιογραφικών: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά της υπηρεσίας αναζήτησης βιογραφικών, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, καθώς η υπηρεσία δεν παρέχεται για αγορά μέσω του e-shop.

Διαφήμιση: Εδώ θα βρείτε τον τιμοκατάλογο των διαθέσιμων υπηρεσιών διαφήμισης του skywalker.gr. Επιλέξτε αυτήν που σας ταιριάζει και προχωρήστε στην αγορά της μέσα από το e-shop μας.

Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό πατήστε εδώ

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr