ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

Ο Όμιλος Τεχνική Ολυμπιακή κατέχει σήμερα σημαντική θέση στους τομείς δραστηριότητάς του και αποτελεί έναν ισχυρό ελληνικό όμιλο εταιρειών. Με πάνω από 40 χρόνια επιτυχημένης πορείας και ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο δράσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεκινά κάθε νέα χρονιά με το φιλόδοξο και αναπτυξιακό πνεύμα που εμπνέει κάθε του κίνηση.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους των κατασκευών, των κατασκευών δημοσιών και ιδιωτικών έργων, της τουριστικής ανάπτυξης, της αιολικής ενέργειας, της κατασκευής και διαχείρισης μαρίνων και της ανάπτυξης ακινήτων μέσω των διαφορετικών εταιρειών του. Κάθε τομέας δραστηριότητάς του είναι ένα ισχυρό και σημαντικό κομμάτι ενός οργανωμένου και συμπαγούς συνόλου που κινείται μεθοδικά και με σιγουριά προς το μέλλον. Οι 30 εταιρίες του Ομίλου καλύπτουν τους διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δίνοντας τη δυνατότητα στον Όμιλο Τεχνική Ολυμπιακή να χαράσσει τους επιχειρηματικούς του στόχους σε διεθνές επίπεδο.

Ο κατασκευαστικός κλάδος και η σημαντική του δράση του Ομίλου στον τομέα τουριστικής ανάπτυξης, μέσω του Porto Carras Grand Resort και του Κτήματος Πόρτο Καρράς, αλλά και της εκμετάλλευσης των σημαντικών μαρίνων της χώρας, διευρύνουν και εξελίσσουν τις δραστηριότητες του πέρα από τον τομέα των κατασκευών.

Το επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ομίλου Τεχνική Ολυμπιακή, στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση της σημαντικής θέσης του Ομίλου στους κυρίαρχους τομείς δράσης του. Στοχεύει, όμως, επιπλέον στην εξασφάλιση μιας ισχυρής θέσης στους τομείς της αυριανής τεχνολογίας και ακμάζουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με το βλέμμα στο μέλλον, ο Όμιλος Τεχνική Ολυμπιακή έχει ήδη κάνει κινήσεις εισχώρησης στον κλάδο της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εμπειρία που δημιούργησε τον σύνθετο αυτό Όμιλο, αποτελεί σημείο αναφοράς και έμπνευση για την αξιοποίηση της πολύπλευρης τεχνογνωσίας που διαθέτει σήμερα ο Όμιλος Τεχνική Ολυμπιακή και για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των νέων εγχειρημάτων που αναλαμβάνει.

Αγγελίες

Κλάδος: Τεχνικές-Κατασκευαστικές
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.techol.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr