ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

H Mηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. (Environmental Engineering S.A.) ιδρύθηκε το 1993, με την νομική μορφή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ενώ από το 2001 έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία.

Αποκλειστικό αντικείμενο της εταιρίας είναι η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξειδικευμένων έργων των παρακάτω κατηγοριών:

  • Αστικά λύματα
  • Βιομηχανικά απόβλητα
  • Πόσιμο νερό
  • Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
  • Συστήματα αναρρόφησης υπό κενό (vacuum)
  • Δημόσια και ιδιωτικά κτιριακά έργα

Eπιπλέον η εταιρία κατασκευάζει ειδικό εξοπλισμό για τα ανωτέρω έργα. Η Mηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. στους τομείς των κυρίων δραστηριοτήτων της συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα και είναι γνωστή για την ποιότητα και την αποδοτικότητα των έργων της.

Είναι μέλος των διεθνών ενώσεων:

  • Water Environment Federation (W.E.F.) των Η.Π.Α
  • Abwassertechnische Vereinigung (ATV) Γερμανίας

Αγγελίες

Κλάδος: Τεχνικές-Κατασκευαστικές
Έτος ίδρυσης: 1993
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.miper.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr