Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN

The Lab for Thin Films - Nanobiomaterials - Nanosystems & Nanometrology (LTFN), Aristotle University of Thessaloniki is an internationally acknowledged specialist in Organic Electronics (OEs), Thin Films and Nanomaterials Technology (vacuum, printing), Nanomedicine, Nanometrology, Real-time/In-line precision Metrology, Automation and Digital Manufacturing.

LTFN has established the Center of Organic & Printed Electronics - Hellas (COPE-H), for cutting-edge Research and Manufacturing of OE Devices for applications in Energy, Displays, Lighting, Electronics, Automotive, NanoBiomedicine, Smart Textiles and Wearables, IoT, Smart Food Packaging, Greenhouses, etc.

LTFN is a world-class excellence entity in various research fields, with a Lab space area of 2000 m2, including clean room facilities of 600 m2 and state-of-the-art equipment and facilities, 10 Pilot Lines and several TestBed facilities, combined with strong activity in R&D Projects and dynamic collaborations with SMEs, industry and academia. LTFN is a Digital Innovation Hub, offering open access to interested entities (Academia, Research, SMEs, Industries), while serving as an One-Stop-Shop for SMEs for technology transfer, proof-of-concept and incubation.

LTFN coordinates many EU/National R&D Projects, founded theHellenic Organic & Printed Electronics Association HOPE-A (www.hope-a.com), the Research & Innovation Netwrok Nano|Net (www.nano-net.gr), Post Graduate Program on Nanosciences and Nanotechnologies - NN, and organizes annually the internationally establishedNANOTEXNOLOGY multi-event (www.nanotexnology.com) which combines International Conferences, Summer Schools and Exhibitions on Nanotechnology, Organic Electronics and Nanomedicine.

Αγγελίες

Κλάδος: Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.ltfn.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr