ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Κύκλος Ποιότητας ιδρύθηκε το 2005 σε εξέλιξη της πολύχρονης εργασιακής εμπειρίας των στελεχών του στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης και πιστοποίησης των επιχειρήσεων.

Επεκτείνοντας σταδιακά τις δραστηριότητές του, ο Κύκλος Ποιότητας σήμερα, είναι σε θέση να υποστηρίξει επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να υποβάλουν επενδυτικούς φακέλους ή επιδιώκουν να συμμορφωθούν και να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τα ιδιωτικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

Ο Κύκλος Ποιότητας, σε συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, έχει συμβάλει έως σήμερα στην πιστοποίηση περισσότερων από 200 επιχειρήσεων, 50 διαφορετικών δραστηριοτήτων που ανήκουν στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων φορέων του δημόσιου τομέα.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην υλοποίηση των έργων του αποτελεί η μεθοδικότητα, η προσαρμοστικότητα των συστημάτων διαχείρισης στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των πελατών του, η άμεση αντίληψη των αναγκών των επιχειρήσεων, η τεχνογνωσία και η εμπειρία των στελεχών του.

Έχοντας απόλυτη επιτυχία σε πιστοποιήσεις επιχειρήσεων και πλήθος επαναλαμβανόμενων συνεργασιών έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες στην Ελλάδα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πιστοποίησης επιχειρήσεων.

Στον Κύκλο Ποιότητας είμαστε προσανατολισμένοι προς μία συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών μας με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μας. Η εταιρία διατηρεί πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ως προς ISO 9001:2008 (Αρ. Πιστοποιητικού GR14173Q).

Αγγελίες

Κλάδος: Σύμβουλοι HR & Επιχειρήσεων
Έτος ίδρυσης: 2005
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.qlc.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework