ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 έχοντας το ρόλο του κινητήριου μοχλού στη διάδοση της τεχνογνωσίας που συνδέεται με τη χρήση του Φυσικού Αερίου στην αστική κατανάλωση.

Στην Ε.Π.Α. Θεσσαλιας Α.Ε. συμμετέχουν κατά 51% η ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου) η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ και κατά 49% ξένος στρατηγικός επενδυτής (η Εταιρεία ΕΝΙ) ο οποίος ασκεί και το management.

Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε διαθέτει την αποκλειστική τριακονταετή άδεια για τη διαχείριση της υπηρεσίας Διανομής Φυσικού Αερίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης με βάση την υπ’αριθ Δ1/Γ/Φ7/11818 (Φ.Ε.Κ. 1087/31.08.2000) αλλά και για την προώθηση και διάθεση του Φ.Α. για πελάτες με κατανάλωση χαμηλότερη των 100 GWh στους Δήμους και Κοινότητες της γεωγραφικής περιφέρειας της Θεσσαλίας.

Αγγελίες

Κλάδος: Ενέργεια
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.epathessalia.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework