ΒΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.Ε

The BA Glass vision is to "Wrap Dreams Beyond Packaging, by HeART".

At BA, we believe that we can go beyond just making glass containers. We aim to take part in our Customers' creation and innovation processes in the quest to help them provide unique experiences to Consumers.

We will do it the BA Way, built on our values, commandments, principles, and beliefs (which we have collectively called our HEARTBEAT). We will do it with our People, those who dream about making a difference, growing, exploiting, and exploring.

Our focus on Excellence is the basis of this aspiration. We believe that sustainable innovation requires excellence, and that is our bedrock, which we must protect and fortify.

Value creation is what drives our Shareholders' commitment and support. And, we believe the pursuit of our vision will create value through sustainable and profitable growth.

Αγγελίες

Κλάδος: Τεχνικές-Κατασκευαστικές
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: https://www.baglass.com/en/index.php
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr