BFS GROUP

Η εταιρία BFS Group συστάθηκε το 1994 με κύρια δραστηριότητα την παροχή όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών ενός σύγχρονου, πρότυπου «τηλεφωνικού κέντρου». Μέσα από το Call Center της εταιρίας παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις για τους πελάτες της σ’ ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με κύριο άξονα την πώληση και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων.

Οι δυνατότητες της εταιρίας σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομή και τεχνολογικό εξοπλισμό έκαναν εφικτή τη μαζική διαχείριση και προώθηση χιλιάδων τηλεφωνικών επαφών σε καθημερινή βάση διευρύνοντας τόσο τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών της όσο και το πελατολόγιό της, που σήμερα αριθμεί ένα σημαντικό αριθμό εταιριών υψηλού προφίλ στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας της η BFS Group αποτελεί το διακριτικό σήμα ενός ομίλου εταιριών, με δραστηριότητες που εκτείνονται στο εμπόριο, την πώληση και προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων, την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, την προώθηση υπηρεσιών, διατηρώντας σταθερή σχέση με τους πελάτες της, με κύριο άξονα τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του «τηλεφωνικού κέντρου» της εταιρίας.

Η εξειδικευμένη εταιρία BFS Group δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών (outsourcing) προς ιδιωτικές και δημόσιες εταιρίες και Οργανισμούς, προωθώντας υπηρεσίες και προϊόντα μέσα από το εξαίρετα εκπαιδευμένο προσωπικό της και τον τεχνολογικά άρτιο εξοπλισμό της. Έως σήμερα, η BFS Group έχει φέρει εις πέρας με αξιοσημείωτη και μετρήσιμη επιτυχία αναθέσεις έργων από κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως την Εθνική Τράπεζα, τη MarfinBank, τη Citibank, Το ΤΤ, την Τράπεζα Πειραιώς, την Αγροτική Τράπεζα, από τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών – Vodafone, Wind, HOL, Forthnet –καθώς και από εταιρίες εναλλακτικών παροχών ενέργειας, με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων της. Το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων της BFS Group, συμπληρώνεται από τη συνεργασία της με τις ασφαλιστικές εταιρίες Eurolife και Ευρωπαϊκή Πίστη, συμβάλλοντας στην προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προγραμμάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρείαBFSGroupμε στόχο την ικανοποίηση και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών και την εκπλήρωση καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τουΔιεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Βασικός Στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Πεδίο Εφαρμογής

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας καλύπτει την:

Παροχή υπηρεσιώνCallCenter

και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

 

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για:

 • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με ευθύνη της Διοίκησης και μέσω τεχνικών, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις του Συστήματος, Διορθωτικές Ενέργειες, Αναλύσεις Στοιχείων που προκύπτουν από την επικοινωνία με τους Πελάτες, Διοικητική Ανασκόπηση του Συστήματος.
 • Τη διάθεση εκ μέρους της Διοίκησης όλων εκείνων των αναγκαίων πόρων και μέσων που στόχο θα έχουν τη συνεχόμενη αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης ΠοιότηταςISO 9001:2015.
 • Τη θέσπιση μετρήσιμων (ποιοτικά ή/και ποσοτικά) στόχων ποιότητας ώστε να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και το βαθμό ικανοποίησης των Πελατών της. Η αποτελεσματικότητα των στόχων ελέγχεται μέσω της Διαδικασίας Ανασκόπησης της Διοίκησης και της σχετικής τεκμηριωμένης πληροφόρησης.
 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
 • Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τους στόχους ποιότητας και την τελική ικανοποίηση των Πελατών.
 • Την αναγνώριση και αξιοποίηση ευκαιριών, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και ως εκ τούτου της ικανοποίησης των Πελατών της.
 • Την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών της, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της

Αρμόδιος για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

Οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος ορίζονται ως αρμόδιοι για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας στα τμήματά τους.

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας γνωστοποιείται σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε υπάλληλο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

 

ΥΠΟΔΟΜΗ

Στόχος τηςBFS Groupείναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που θα ικανοποιεί τις εργασιακές ανάγκες των ανθρώπων της, θα τους εμπνέει, θα τους κινητοποιεί, θα τους κάνει να νιώθουν όμορφα στους χώρους της. Το κτίριο των 1.000 τ.μ. στα νότια προάστια της Αθήνας εφαρμόζει όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας που οφείλει να πληροί κάθε εταιρεία που σέβεται τους εργαζόμενούς της, ενώ η τεχνολογική υποδομή και ο περιβάλλον χώρος εξασφαλίζουν κάθε διευκόλυνση στην εργασία τους, ώστε αυτή να γίνεται απρόσκοπτα και αποδοτικότατα. Παρακολουθείστε το σχετικό video

 

Στην αιχμή της τεχνολογίας

Η πρότυπη λειτουργία τηςBFSστηρίζεται στη συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογικής της υποδομής και η ταυτόχρονη επιμόρφωση των εργαζόμενων για τη σωστή χρήση όλων των τεχνολογικών δυνατοτήτων που τους παρέχονται.

Η τεχνολογική υποδομή τηςBFSπεριλαμβάνει τα λογισμικά CTI, CRM, DIALER και ERP, καλύπτοντας αποτελεσματικά όλον τον εξοπλισμό που οφείλει να έχει ένα υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο.

 • CTI (Computer Telephony Integration):Επιτρέπει τη σύνδεση και συνεργασία μεταξύ των δύο βασικών «εργαλείων» των εργαζόμενων σ’ ένα τηλεφωνικό κέντρο. Το CTI αποτελεί ένα όνομα – κωδικό που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τεχνολογία που επιτρέπει την αλληλεπίδραση, την ενοποίηση, το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ μίας τηλεφωνικής γραμμής και ενός κομπιούτερ, ώστε ο agent να μπορεί να είναι ακριβής, γρήγορος και απολύτως κατανοητός στην επικοινωνία του με τον πελάτη.
 • CRM (Customer Relationship Management):Ένα λογισμικό που επιτρέπει στον agent να έχει πλήρη εικόνα του πελάτη, με τον οποίο συνομιλεί. Μέσα από το CRM, ο agent είναι σε θέση, αφού αξιολογήσει τις πληροφορίες που έχει για τον πελάτη, να προχωρήσει σε σωστή διαχείριση των αναγκών του. Με τον τρόπο αυτό, ο agent θα καταφέρει να προωθήσει σωστά ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, έχοντας μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
 • ERP (Enterprise Resource Planning):Εργαλείο διαχείρισης δεδομένων και στοιχείων της εταιρίας που βασίζεται στην ενοποίηση λογισμικών για πλήθος εργασιών, όπως τον Προγραμματισμό της παραγωγής, το κόστος και την ανάπτυξή της, τις υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, την «εικόνα» των αγορών, των πληρωμών, των οικονομικών στοιχείων, όλων των δεδομένων της εταιρίας.
 • Dialer:Μία ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται με τις τηλεφωνικές γραμμές τουCall Centerκαι που παρακολουθεί όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και τις διανέμει σωστά. Το Dialer συμβάλλει ουσιαστικά στην τάχιστη εξυπηρέτηση των πελατών, στην κατανομή και οργάνωση των κλίσεων, διευκολύνοντας σημαντικά τόσο τους πελάτες, όσο και τους εργαζόμενους.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στην πολυετή παρουσία τηςBFS Groupστην ελληνική αγορά, η τεχνολογική και κτιριακή υποδομή της εταιρείας, η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η τεχνογνωσία και κατάρτιση των εργαζόμενων ήταν και συνεχίζει να είναι συνεχής με στόχο τη βελτιστοποίηση σε όλους τους τομείς δράσης της.

Με το βλέμμα στραμμένο στους πελάτες μας και στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που μας αναθέτουν, διευρύνουμε συνεχώς τους ορίζοντές μας, την υποδομή και τις γνώσεις μας προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας.

Με την ίδια ακριβώς ευθύνη στεκόμαστε δίπλα στους «ανθρώπους» μας, στους agents που φέρνουν εις πέρας χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις αξιοσημείωτης διαφορετικότητας και ποικιλίας. ΗBFSGroupέχει επιτύχει τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας που πληροί τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική ένταξη των εργαζομένων στους στόχους της εταιρείας και την ανέλιξή τους μέσα από συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση.

Στόχος της εταιρείας από τη σύστασή της ήταν και παραμένει η πρότυπη λειτουργία του κέντρου της (callcenter) ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά και να αποδίδει τα βέλτιστα για πελάτες και εργαζόμενους. Με προσήλωση στο στόχο μας επιστρατεύσαμε καινοτόμες τεχνικές και εξασφαλίσαμε στρατηγικές συνεργασίες, επιτυγχάνοντας την εμπιστοσύνη δεκάδων πελατών, κορυφαίων στον κλάδο τους και την εδραίωση της εταιρείας ως μία από τις κορυφαίες του κλάδου.

Αγγελίες

Κλάδος: Τηλεϋπηρεσίες
Έτος ίδρυσης: 1994
Αριθμός εργαζομένων: 500
Ιστοσελίδα: http://www.bfsgroup.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr