ΣΕΛΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

We’re here to innovate, disrupt, and remake the travel industry. To do it, we’ll need diverse, purpose driven talent from all over the world. We're looking for connectors who know how to work hard, give back, and provide the best experience possible for our Selina guests. We're reinventing hospitality around the world. 

Αγγελίες

Κλάδος: Ξενοδοχεία
Έτος ίδρυσης: 2015
Αριθμός εργαζομένων: 1000+
Ιστοσελίδα: http://www.selina.com
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2022 skywalker.gr