DUROSTICK

Ήδη από τα πρώτα βήματα της εταιρίας DUROSTICK, το όραμα και η σκέψη του ιδρυτή της αφορούσε στη δημιουργία ενός οργανισμού που θα παρήγαγε και διέθετε στην αγορά της οικοδομής εξαιρετικής ποιότητας αξιόπιστα προϊόντα που θα έδιναν λύσεις από τα πιο απλά ως τα πλέον σύνθετα θέματα οικοδομικής φύσης.

Με πάνω από 30 χρόνια λειτουργίας, η DUROSTICK συνεχίζει με επιτυχία να κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με αξιόλογες, παράλληλα, εξαγωγές.

Αναπτυσσόμαστε ως οργανισμός εξελίσσοντας τους ανθρώπους μας με κύριο κριτήριο την απόδοσή τους στο αντικείμενο της εργασίας τους και την ένταξή τους στην στενότερη ή ευρύτερη ομάδα της εταιρίας.

Συμπεριφερόμαστε και δρούμε με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο στην περιοχή ευθύνης μας με βαθιά προσήλωση στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Γνωρίζουμε ξεκάθαρα ‘που πηγαίνουμε. Οι μεταξύ μας σχέσεις αλλά και αυτές με τους συνεργάτες μας και τους τελικούς αποδέκτες των προϊόντων μας χαρακτηρίζονται από ευθύτητα και ειλικρίνεια. Η διακαής μας επιθυμία είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να κερδίζουμε πρωτιές στην αγορά και στην αντίληψη των συνεργατών μας και των χρηστών των προϊόντων μας. Πιστεύουμε ακράδαντα πως ότι είναι σωστό, αποτελεσματικό και χρήσιμο για την εταιρία είναι το ίδιο και για κάθε εργαζόμενο ή συνεργάτη της.

Η καινοτομία, τόσο στο σχεδιασμό, υλοποίηση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων, όσο και στη βελτίωση των συνδεόμενων με αυτά υπηρεσιών, αποτελεί το θεμέλιο λίθο της σκέψης μας και της καθημερινής μας πρακτικής.

Πιστεύουμε ότι αποτελεί ευθύνη του καθενός από εμάς ξεχωριστά αλλά και του οργανισμού στον οποίο εντασσόμαστε η ατομική αλλά και ομαδική βελτίωση τόσο η δική μας όσο και των άλλων με τους οποίους συνεργαζόμαστε ή συναλλασσόμαστε.

Ήδη από τα πρώτα βήματα της εταιρείας DUROSTICK, το όραμα και η σκέψη του ιδρυτή της αφορούσε στη δημιουργία ενός οργανισμού που θα παρήγαγε και διέθετε στην αγορά της οικοδομής εξαιρετικής ποιότητας αξιόπιστα προϊόντα που θα έδιναν λύσεις από τα πιο απλά ως τα πλέον σύνθετα θέματα οικοδομικής φύσης.

Με πάνω από 30 χρόνια λειτουργίας, η DUROSTICK συνεχίζει με επιτυχία να κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με αξιόλογες, παράλληλα, εξαγωγές.

Αναπτυσσόμαστε ως οργανισμός εξελίσσοντας τους ανθρώπους μας με κύριο κριτήριο την απόδοσή τους στο αντικείμενο της εργασίας τους και την ένταξή τους στην στενότερη ή ευρύτερη ομάδα της εταιρίας.

Συμπεριφερόμαστε και δρούμε με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο στην περιοχή ευθύνης μας με βαθιά προσήλωση στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Γνωρίζουμε ξεκάθαρα ‘που πηγαίνουμε΄. Οι μεταξύ μας σχέσεις αλλά και αυτές με τους συνεργάτες μας και τους τελικούς αποδέκτες των προϊόντων μας χαρακτηρίζονται από ευθύτητα και ειλικρίνεια. Η διακαής μας επιθυμία είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να κερδίζουμε πρωτιές στην αγορά και στην αντίληψη των συνεργατών μας και των χρηστών των προϊόντων μας. Πιστεύουμε ακράδαντα πως ότι είναι σωστό, αποτελεσματικό και χρήσιμο για την εταιρία είναι το ίδιο και για κάθε εργαζόμενο ή συνεργάτη της.

Η καινοτομία, τόσο στο σχεδιασμό, υλοποίηση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων, όσο και στη βελτίωση των συνδεόμενων με αυτά υπηρεσιών, αποτελεί το θεμέλιο λίθο της σκέψης μας και της καθημερινής μας πρακτικής.

Πιστεύουμε ότι αποτελεί ευθύνη του καθενός από εμάς ξεχωριστά αλλά και του οργανισμού στον οποίο εντασσόμαστε η ατομική αλλά και ομαδική βελτίωση τόσο η δική μας όσο και των άλλων με τους οποίους συνεργαζόμαστε ή συναλλασσόμαστε.

Μιλάμε την ίδια γλώσσα!

Ζούμε και εργαζόμαστε στην Ελλάδα! Αγαπάμε την πατρίδα μας και στηρίζουμε κάθε τι ελληνικό που παράλληλα καλύπτει τις απαιτήσεις μας για ποιότητα, καινοτομία, αντοχή και διάρκεια στο χρόνο.

Κάτι που ΑΞΙΖΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ!

Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις ελληνικές προσπάθειες για ανάπτυξη και προκοπή σε ελληνικό έδαφος, ανάπτυξη που είναι και θα παραμείνει εδώ για να δίνει δουλειά σε όλους εμάς και ένα καλύτερο αύριο για τους συνανθρώπους μας, τα παιδιά και τις οικογένειες μας.

Σκεπτόμαστε έξυπνα!Επιλέγουμε ελληνικά προϊόντα!

Η DUROSTICK είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία, με το εργοστάσιο και την έδρα των διοικητικών της υπηρεσιών στον Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Διατηρεί επίσης διοικητικό κέντρο και αποθήκες στη Σίνδο του νομού Θεσσαλονίκης. Συνεργάζεται με χιλιάδες ελληνικά καταστήματα, χρωματοπωλεία, καταστήματα Δομικών καθώς και καταστήματα ειδών Υγιεινής.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ένας όρος που συναντάται πλέον ευρέως, περιγράφεται με διάφορους όρους. Ένας από αυτούς ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006): «Μια έννοια σύμφωναμε την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουνσε εθελοντική βάση κοινωνικέςκαι περιβαλλοντικές ανησυχίεςστις επιχειρηματικές τουςδραστηριότητες και στις επαφέςτους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Η ως άνω γενική περιγραφή καλύπτει την ουσία και την αναγκαιότητα των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δύναται όμως να υλοποιηθεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ανάλογα με την εθνική, γεωγραφική και πολιτισμική ταυτότητα που χαρακτηρίζει τον φορέα που την εκφράζει.

Η DUROSTICK αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής στην Ελλάδα υιοθετεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αντανακλώντας το ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη χώρα από την οποία προέρχεται και για την οποία κατά κύριο ρόλο προσφέρει εδώ και πάνω από 30 χρόνια λύσεις για κάθε οικοδομική ανάγκη.

Στόχος της DUROSTICK αποτελεί η υιοθέτηση δράσεων κάθε χρόνο που θα ενδυναμώνουν και θα δίνουν λύσεις σε κάθε κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, όπου η εταιρεία μπορεί να συνδράμει. Μέσα από μία σειρά ενεργειών, όπως:

  • η υποστήριξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας,
  • ηδημιουργία κοινών δράσεων υποστήριξης με τη συνέργεια εταιρείας – εργαζομένων,
  • η φιλοσοφία ποιότητας και ανάπτυξης στις προϊοντικές λύσεις που παρέχει,
  • πρωτοβουλίες στήριξης τοπικών κοινοτήτων, φορέων, ΜΚΟ, κ.α.
  • η υποστήριξη και αρωγή αθλητικών και πολιτιστικών οργανισμών

Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται το βασικό όραμα και η φιλοσοφία του ιδρυτή της, μέσω της διοχέτευσης αυτών στο κοινωνικό σύνολο που περιβάλει την εταιρεία. Αυτό φυσικά αποτελείται από τους εργαζόμενους, την αγορά, τις τοπικές κοινωνίες, φορείς και οργανισμούς, την κοινωνία εν γένει και το περιβάλλον.

Προσπαθούμε πάντα να έχουμε την καλύτερη δυνατή αίσθηση της αγοράς και των αναγκών των συνεργατών μας και των ατόμων που αυτοί εξυπηρετούν (τελικοί καταναλωτές, ιδιώτες ή επαγγελματίες της οικοδομής).

Δημιουργούμε προϊόντα που υποστηρίζουμε με πλειάδα ενεργειών προώθησης πωλήσεων, προβολής και διαφήμισης γενικότερα, οι οποίες ενδυναμώνουν την παρουσία μας στην αγορά και τοποθετούν τα προϊόντα μας με αξιώσεις απέναντι στον όποιο ανταγωνισμό.

Δημιουργούμε ισχυρές, μακρόχρονες και αμοιβαίως επωφελείς σχέσεις με τους συνεργάτες μας (καταστήματα), αλλά και με τους χρήστες των προϊόντων μας, επαγγελματίες, όσο και ιδιώτες καταναλωτές.

Βάσει των στοιχείων μας:

  • Μέσα σε περισσότερο από τρεις δεκαετίες έχουν επικολληθείπάνω από 266.790.000m² πλακίδια τοίχου και δαπέδου με κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους DUROSTICK.
  • Επίσης 30.093.305m² επιφάνειας έχουν στεγανοποιηθεί, βαφεί, σφραγιστεί με αντίστοιχα προϊόντα μας.
  • 75.525τόνοι βελτιωτικών δομικών υλικών καθώς και
  • 15.820τόνοι ειδικών προϊόντων έχουν ενισχύσει χιλιάδες κατασκευές.

Από το 2011 έχουν επενδυθεί και διακοσμηθεί πάνω από 1.030.000 m² επιφάνειας με Πατητές Τσιμεντοκονίες της DUROSTICK.

Η DUROSTICK διαθέτει πλήρη γκάμα χρωμάτων και βερνικιών, ριπολινών νερού ή διαλύτη καθώς και προϊόντα προεργασίας των επιφανειών πριν την τοποθέτηση χρωμάτων σε αυτές (αστάρια, στόκους σπατουλαρίσματος (εξομάλυνσης) κ.ά.) Διαθέτει πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή, ενεργειακά, εποξειδικά χρώματα. Διαθέτει επίσης πολλά καινοτόμα προϊόντα που σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες δημιουργίας τόσο των νέων κατασκευών όσο και την ανακαίνιση και αυντήρηση των υφισταμένων.

Η καινοτομία είναι συνυφασμένη με τη δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητα όμως, σε έναν οργανισμό, σε μια εταιρία όπως η δική μας, δεν εξαντλείται σε μια καλή ή λαμπρή ιδέα που έχει κάποιος ή την ικανότητα του/της να σκέπτεται αντισυμβατικά. Η υλοποίηση μιας καινοτόμου ιδέας εμπλέκει όλα τα μέλη ενός οργανισμού που θα συμμετέχουν στα διάφορα στάδια υλοποίησης της ιδέας. Στάδια όπως αυτό της επιτυχημένης επικοινωνίας της, επιλογής των κοινών που στοχεύουμε για να επωφεληθούν από αυτή και εν γένει στη δημιουργία μιας καινοτόμου αρχιτεκτονικής που διατρέχει οριζόντια και κάθετα τον οργανισμό και δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον και αρχιτεκτονική για ανάπτυξη καινοτομιών προς όφελος του ίδιου του οργανισμού αλλά και της κοινωνίας.

Έτσι σκεφτόμαστε στη DUROSTICK. Και έτσι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δώσει σημαντικά δείγματα καινοτομίας στη δημιουργία υλικών και μέσω αυτών, λύσεων που απαντούν σε χρονίζοντα προβλήματα της οικοδομής. Η διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης της DUROSTICK, έμπειρη με βαθειά γνώση του αντικειμένου, άριστη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και εξοπλισμένη με τον πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό βρίσκεται συνεχώς στις επάλξεις δημιουργώντας, βελτιώνοντας, εξελίσσοντας προϊόντα και λύσεις για κάθε χρήση. Καινοτόμα προϊόντα που χαρακτηρίζουν την πορεία μας, που δίνουν λύσεις έξυπνες, οικονομικές, ανθεκτικές, εργονομικές. Λύσεις που αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα προβλήματα, που πάνε τα πράγματα ένα βήμα πιο μπροστά. Πλοηγηθείτε στα καινοτόμα προϊόντατης DUROSTICK και αντλείστε ιδέες για το δικό σας χώρο ή εργασία. Θα είμαστε στο πλάι σας για ότι χρειαστείτε ….

Όπως ένας νέος ιδιοκτήτης ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, που από τη στεριά παρατηρεί με ζήλια άλλα σκάφη να μανουβράρουν με χάρη, με πανιά και μηχανές και να οδηγούν το ταξίδι τους με σιγουριά και αυτοπεποίθηση αναρωτιέται … Πραγματικά, χρειάζεται πολλή γνώση, κόπο και προσπάθεια για να πλεύσεις; Αλήθεια το χρειαζόμαστε αυτό; ‘Έτσι κι εμείς στη DUROSTICK στην ίδια ερώτηση, απαντούμε με βεβαιότητα και σιγουριά … Μα βεβαίως! Πως αλλιώς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην κορυφή και να οδηγούμε με ασφάλεια τα βήματά μας στην αγορά τώρα μα και στο μέλλον;

Η DUROSTICK δίνει μεγάλη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι πεποίθησή μας ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν τα μέγιστα αποτελέσματα στην προσπάθεια που καταβάλουν.

Η στάση μας επικεντρώνεται στην αδιαπραγμάτευτη προσπάθειά μας να βοηθήσουμε όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία αλλά και τους συνεργάτες μας (στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό) να επιτύχουν τους στόχους τους, προσωπικούς, αλλά και επαγγελματικούς.

Προσπαθούμε πάντα η εργασία μας να συνεισφέρει στην αύξηση προστιθέμενης αξίας τόσο στην εταιρεία όσο και στα προϊόντα που αυτή παράγει και στις λύσεις που προτείνει στην αγορά, αλλά και στον τελικό καταναλωτή και χρήστη. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία αλλά και οι συνεργάτες μας (καταστήματα λιανικής), αποτελούν μέλη ενός οργανισμού.

Η ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά διασφαλίζεται από την εν συνόλω και την επί μέρους ‘υγεία’ του οργανισμού. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε είναι σε κάθε περίπτωση ενθαρρυντικά και οδηγούν τα μελλοντικά μας βήματα σταθερά και σίγουρα. Μέσα από δίκαιη αξιολόγηση διατηρούμε τους καλύτερους εργαζομένους και εξελίσσουμε μαζί το μέλλον της εταιρίας, το οποίο ατενίζουμε με ελπίδα και αισιοδοξία.

Μαθαίνουμε από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας!

Παρέχουμε στους συνεργάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξίας σε ανταγωνιστικές τιμές.
Υποστηρίζουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με πλειάδα ενεργειών προώθησης πωλήσεων (έντυπο και ψηφιακό υλικό, δείγματα εφαρμογών, σταντς προβολής, τεχνικά σεμινάρια, τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη, τεχνογνωσία λιανικών πωλήσεων κ.ά.), καθώς και με άμεση προβολή και διαφήμιση του εταιρικού μας ονόματος, των προϊόντων και των λύσεων που διαθέτουμε στην αγορά σε επιλεγμένα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Η τεχνολογική υπεροχή ενός οργανισμού, μιας παραγωγικής εταιρίας αφορά βεβαίως τον μηχανολογικό της εξοπλισμό, τόσο σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, όσο και σε επίπεδο παραγωγής, αλλά επιπλέον αφορά τις διαδικασίες συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διάθεσης των προϊόντων της στην αγορά. Επιπλέον, αφορά τις συνέργειες –κυρίως εξωτερικές- με άλλους φορείς, ιδρύματα και οργανισμούς, που είναι σε θέση να εισφέρουν με κάθε τρόπο στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή νέων ποιοτικών προϊόντων αλλά και εξέλιξη και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού.

Η DUROSTICK πάντοτε, αλλά με έμφαση τα τελευταία χρόνια, έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό των υποδομών της τόσο στον τομέα της παραγωγής των προϊόντων όσο και σε τομείς που αφορούν στη συσκευασία, στην αποθήκευση και στη διάθεσή τους στην αγορά σε άψογη κατάσταση.

Η προσπάθεια είναι συνεχής και χωρίς συμβιβασμούς.

Στοχεύουμε πάντα στη δημιουργία και διατήρηση ευχαριστημένων και ικανοποιημένων αγοραστών –χρηστών των προϊόντων μας και κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας, όχι απλά για να καλύπτουμε, αλλά για να υπερκαλύπτουμε τις απαιτήσεις και προσδοκίες που έχουν από εμάς.

Αγγελίες

Κλάδος: Βιομηχανίες
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: https://www.durostick.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr