ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.

STELMA T.S.A., the parent company of STELMA Group of Companies, is a technical company that specializes in surface anti-corrosion protection. From 1990 to the present, it has completed a multitude of projects in its steadily upward course. STELMA T.S.A., founded on the principles of responsibility, high quality and operational precision that are the cornerstones of its operations, has earned both the respect and the trust of its Clients and Associates. The satisfaction of our associates and our clients is our primary care and concern. The safety of our personnel, which falls under our policy for health, safety and the environment, is the basis for the healthy operation of STELMA T.S.A.

Αγγελίες

Κλάδος: Τεχνικές-Κατασκευαστικές
Έτος ίδρυσης: 1990
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.stelma.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr