MECCANICA GROUP A.E.

MECCANICA GROUP A.E.

Η MECCANICA GROUP Α.Ε. έχει ως αντικείμενο εργασιών, την παροχή εξειδικευμένων λύσεων λειτουργικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις και διαχρονικό έργο. Η φιλοσοφία μας βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες όπως η υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα και η αποτελεσματικότητα οι οποίες οδηγούν σε μακροχρόνιες επαγγελματικές συνεργασίες.

Με προσωπικό εξειδικευμένο και ικανό να αντιμετωπίζει τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά, καταφέρνουμε να κατανοούμε και να εξυπηρετούμε τις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη, κάθε έργου και κάθε υπηρεσίας, προκειμένου να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες, λειτουργικές και ποιοτικές λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών. Σήμερα διαθέτοντας μια δυναμική ομάδα άνω των 1.000 εργαζομένων μπορούμε να ανταποκριθούμε αξιόπιστα και με συνέπεια προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Στη Meccanica Group λειτουργούμε με υψηλό αίσθημα της υπευθυνότητας απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, την κοινωνία και το περιβάλλον. Είτε πρόκειται για τις καθημερινές λειτουργίες στα παραρτήματα της Εταιρείας είτε στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, προωθούμε πρακτικές που διασφαλίζουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον μέρος των οποίων αποτελεί και η ίδια η Εταιρεία μας.

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μέσω της συμμετοχής μας σε πολυάριθμα έργα απασχολούμε περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους στην έδρα των πελατών μας, με μερική ή πλήρη απασχόληση, εκπληρώνοντας τις ανάγκες και επιθυμίες και των δύο μερών.

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χρηματοδοτούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για το προσωπικό μας (Προγράμματα-ΛAEK).

3. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Προωθούμε την ανάπτυξη και ενθαρρύνουμε τους νέους να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους, προσλαμβάνοντας τους μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, προσφέροντάς τους έτσι πολύτιμες επαγγελματικές γνώσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς και αποτελεσματική σύνδεση με την αγορά εργασίας.

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πολιτική μας είναι να επιλέγουμε τοπικούς προμηθευτές με προϊόντα άριστης ποιότητας για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας κατά το μέγιστο δυνατόν.

5. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας ένα εξειδικευμένο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού με άρτια εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον συνεργατικό που αναπτύσσει και προωθεί τις ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη πρωτοβουλία.

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Στην Meccanicca κατανοούμε ότι οι καθημερινές μας δραστηριότητες επηρεάζουν το περιβάλλον και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Υπό αυτήν την έννοια, προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε και να διαχειριστούμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Στη MECCANICA πιστεύουμε πως το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο κινητήριος μοχλός της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

Η εταιρεία απασχολεί έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις πιο απαιτητικές και ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας και να προτείνει αξιόπιστες και λειτουργικές λύσεις.

Για μας η ανάπτυξη έρχεται και μέσα από την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους εργαζόμενους. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, επενδύουμε στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους με τη συνεχή εκπαίδευσή τους, ενθαρρύνουμε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τους προς όφελος των πελατών, προωθούμε και επιβραβεύουμε τους καλύτερους.

Στη MECCANICA είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, αναζητούμε συνεχώς τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας μας, ενθαρρύνουμε την προσωπική ανάπτυξη του κάθε στελέχους μας, αναπτύσσουμε τις ειδικές δεξιότητες του κάθε εργαζόμενου.

Η MECCANICA GROUP απασχολεί σήμερα πάνω από 1.000 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων ενώ έχει συνεργασίες και με μια σειρά στελεχών σε απολύτως εξειδικευμένα αντικείμενα, προκειμένου να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πελάτες της.

  • Υπηρεσίες παραγωγικής και βιομηχανικής υποστήριξης
  • Διοικητική Υποστήριξη
  • Υπηρεσίες Call Center
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών
  • Υπηρεσίες Προσέλκυσης και επιλογής στελεχών
  • Υπηρεσίες Back Office
  • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
  • Υπηρεσίες Data Entry
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου

Αγγελίες

Κλάδος: Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις
Έτος ίδρυσης: 2005
Αριθμός εργαζομένων: 1000
Ιστοσελίδα: https://www.meccanica.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr