ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ

Η Δέσμευσή μας:

Η Διοίκηση και όλα τα στελέχη της «ΠΕΡΣΕΥΣ Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.» δεσμεύονται ότι η εταιρία παράγει και εμπορεύεται προϊόντα αρίστης ποιότητας, συνοδευόμενα από παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σκοπό την συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας των Θαλασσοκαλλιεργειών και της τελικής ποιότητας των προϊόντων τους.

Συγκεκριμένα:

  • Επιλέγει, προμηθεύεται και χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της πρώτες ύλες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας.
  • Εφαρμόζει κατά την παραλαβή των πρώτων υλών, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και στα τελικά προϊόντα, έναν αυστηρό και συνεχώς βελτιούμενο πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων.
  • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης στους πελάτες της που αφορούν στην εξέλιξη της παραγωγής τους και με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται, βελτιώνει συνεχώς τα υπάρχοντα προϊόντα, ενώ σχεδιάζει και νέα.
  • Δίνει έμφαση στην συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, με στόχο την καθολική ποιότητα.
  • Θέτει συνεχώς μετρήσιμους στόχους ποιότητας και ελέγχει την επίτευξη τους.

Η «ΠΕΡΣΕΥΣ Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.» χτίζει σχέσεις σεβασμού και εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, τους προμηθευτές της, τους εργαζόμενους σε αυτήν και γενικά με το κοινωνικό περιβάλλον, με σταθερό στόχο την συνεχή βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών.

Αγγελίες

Κλάδος: Τρόφιμα
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.perseusgroup.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr