DIGIMARK

Η Digimark A.E. είναι μια δυναμική ελληνική εταιρεία, μέλος ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από το 1987. Λειτουργώντας ως Reseller, VAR και κυρίως ως System Integrator προσφέρει ολοκληρωμένες IT λύσεις στους τομείς Infrastructure, Services, Telecommunications και Software. Η ανάπτυξη και η οργανωτική μορφή της εταιρείας βασίζεται στην ικανότητά της για παραγωγή και διάθεση καινοτόμων και αξιόπιστων, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

Το προσωπικό

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Digimark είναι προσηλωμένο στην ικανοποίηση των αναγκών και την εξυπηρέτηση σας, με την παροχή ολοκληρωμένων ΙΤ λύσεων και φυσικά την πλήρη και άμεση τεχνική σας υποστήριξη. Ο επαγγελματισμός, η επιστημονική μόρφωση και η συνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες είναι τα στοιχεία που φροντίζουμε να περιβάλλουν ολόκληρο το προσωπικό της εταιρείας μας, ενώ οι πολυάριθμες πιστοποιήσεις από τους συνεργάτες μας επισφραγίζουν την επιτυχημένη μας προσπάθεια.

Το αντικείμενο

Σε ένα κόσμο όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία, παρέχουμε όχι μόνο καινοτόμες ιδέες αλλά και λύσεις, ικανές να καλύψουν κάθε ανάγκη και απαίτηση. Σας γνωρίζουμε στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, παρουσιάζοντάς σας εφαρμογές, συστήματα και εξοπλισμούς που εκσυγχρονίζουν την υποδομή των πελατών μας, δίνοντάς τους σήμερα, τις τεχνολογίες του αύριο.

Οι λύσεις

Η εταιρεία μας ξεπερνώντας τα στενά πλαίσια των όρων «Υπηρεσίες» και «Προϊόντα», προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ΙΤ λύσεις, ικανές να καλύψουν ένα ευρύτατο φάσμα των δικών τους αναγκών. Στα πρότυπα του ISO 9001, οι λύσεις αυτές προέρχονται μέσα από τις συνεργασίες μας με τις ισχυρότερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες του χώρου, οι οποίες και μας επιβραβεύουν για το έργο και τον επαγγελματισμό μας με δικές τους πιστοποιήσεις.

.........

Τα τέσσερα τετράγωνα στο σήμα της Digimark αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία μας που ακολουθούμε πιστά από το 1987. Αυτά συμβολίζουν τέσσερις ισοδύναμες ομάδες: των πελατών, προμηθευτών, υπαλλήλων και των μετόχων, που καμία δεν υπερκαλύπτει την άλλη.
Για αυτόν τον λόγο, κανένα κομμάτι του συμβόλου δεν κυριαρχεί πάνω στα υπόλοιπα, ούτε φυσικά και στη σκέψη των ανθρώπων μας. Η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας που διατηρούμε στις ανάγκες αυτών των ομάδων.

1 Πελάτες
Οι πελάτες μας επιθυμούν τις κατάλληλες λύσεις, που τους προμηθεύουμε όσο το δυνατό πιο αποδοτικά, οικονομικά και με σταθερούς ρυθμούς. Παρέχοντας διαρκώς αυτές τις υπηρεσίες, ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες μας. Η επιτυχημένη παρουσία της εταιρίας μας οφείλεται στη δημιουργία μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων και επενδύουμε καθημερινά σε αυτές.

2 Υπάλληλοι
Πιστεύουμε ότι για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας μας υπεύθυνοι είναι οι άνθρωποι που την στελεχώνουν. Αναγνωρίζουμε το ότι έχουμε προσδοκίες από τους υπαλλήλους μας και ότι αυτές πρέπει να εκπληρωθούν στο έπακρο.

3 Προμηθευτές
Οι προμηθευτές μας προσδοκούν τις μεγαλύτερες δυνατές πωλήσεις των προϊόντων τους στις αγορές που απευθύνονται. Εκπληρώνουμε αυτή μας την υποχρέωση, παρέχοντας υπηρεσίες πιο αποδοτικές από εκείνες που θα επιτύγχαναν οι ίδιοι.

4 Μέτοχοι
Σαν ευθύνη μας λογίζεται να βελτιώνουμε κάθε χρόνο την μερισματική πολιτική με αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της επένδυσης τους.

...

Οι Άνθρωποί μας

Στην Digimark πιστεύουμε ότι για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας μας υπεύθυνοι είναι οι άνθρωποι που την στελεχώνουν. Αναγνωρίζουμε το ότι έχουμε προσδοκίες από τους υπαλλήλους μας και ότι αυτές πρέπει να εκπληρωθούν στο έπακρο. Για αυτό και επενδύουμε ουσιαστικά στους ανθρώπους που στελεχώνουν τα τμήματα της εταιρείας μας τοποθετώντας υψηλά κριτήρια επιλογής ατά την πρόσληψή τους.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Digimark είναι προσηλωμένο στην ικανοποίηση των αναγκών και την εξυπηρέτηση των πελατών της με την παροχή ολοκληρωμένων ΙΤ λύσεων και φυσικά την πλήρη και άμεση τεχνική τους υποστήριξη. Ο επαγγελματισμός, η επιστημονική μόρφωση και η συνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες είναι τα στοιχεία που φροντίζουμε να περιβάλλουν ολόκληρο το προσωπικό της εταιρείας μας, ενώ οι πολυάριθμες πιστοποιήσεις από τους συνεργάτες μας επισφραγίζουν την επιτυχημένη μας προσπάθεια.

...

...

Αγγελίες

Κλάδος: Πληροφορικής-Τεχνολογίας
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.digimark.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework