ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ

Γ. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ», ιδρύθηκε το 1982 και έπειτα από μια δημιουργική πορεία 30 ετών, συνεχίζει έως σήμερα.

Κύριο αντικείμενο της εταιρίας μας είναι η μελέτη, η επίβλεψη, η προμήθεια και η κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Εξειδίκευση της εταιρίας μας είναι η κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων βιομηχανικού αυτοματισμού και παρακολούθησης με χρήση προγραμματιζόμενων ελεγκτών (PLC) και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA), οι οποίοι αφορούν βιολογικούς καθαρισμούς, αντλιοστάσια ύδρευσης, αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων, μονάδες άλεσης κωκ, ασβεστοποιίες καθώς και λατομικά συγκροτήματα.

Αγγελίες

Κλάδος: Διάφορες
Έτος ίδρυσης: 1982
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: https://kontoulis.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr