Holiday Inn Thessaloniki

Holiday Inn Thessaloniki
Κλάδος: Ξενοδοχεία
Έτος ίδρυσης: 1967
Αριθμός εργαζομένων: 83
Ιστοσελίδα: http://www.hithessaloniki.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr