ΚΕΚ ΔΡΑΣΗ

Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι:
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων και εξειδικευμένων δράσεων στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι Ειδικότεροι στόχοι της εταιρίας αφορούν:

  • Προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα.
  • Σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την άμεση εργασία.
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Kατάρτισης με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τόσο των ανθρώπινων πόρων όσο και των επιχειρήσεων.
  • Συνεχής αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Κοινωνία της Πληροφορίας.
  • Συνεχής αξιοποίηση των Εθνικών – Κοινοτικών και Ιδιωτικών πόρων που επενδύονται στο Ανθρώπινο Δυναμικό.

Αγγελίες

Κλάδος: Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://kekdrasi.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework