ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε.

Η ZEOLOGIC A.E.B.E. είναι μια νέα δυναμική Ελληνική εταιρεία , με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου Θεσσαλονίκης, που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων. Η περιβαλλοντολογική ευαισθησία, το ανήσυχο πνεύμα και το άριστο επιστημονικό υπόβαθρο, εκφράστηκαν σε μια πρωτοποριακή τεχνολογία.

Η ZEOLOGIC A.E.B.E. εφαρμόζοντας σε αποκλειστικότητα την καινοτόμο Γεωχημική Μέθοδο GACS, πιστοποιημένη με δύο αντίστοιχες Ελληνικές Πατέντες (με αριθμούς 1008460 και 1008495), παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός ευρύτατου φάσματος αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, δίνοντας άμεση λύση σε ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων.

Αγγελίες

Κλάδος: Καθαρισμός-Συντήρηση
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.zeologic.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr