ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ

THE HOSTEL

City Circus Hostel is an alternative travelers' space for the restless voyager, the escape artist, the life acrobat. “Acrobat” literally means “a person that lives on the edge,” and that is the idea of this circus: to dwell in the surreal, to embrace the weird, to explore with freedom. So whether you’re running away from something (we hope it’s not the law) or running towards something on your adventure, City Circus is the ideal spot to rest your wandering feet and dreamy head.

Αγγελίες

Κλάδος: Υπηρεσίες Τουρισμού
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.citycircus.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr