ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ

Στηρίζουμε την ανάπτυξη σας στην οικονομία της γνώσης, μεταφέροντάς σας στην ψηφιακή εποχή.

Σχεδιάζοντας την επιτυχία

Η ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορικής έχει ως όραμα να γίνει ηγέτης στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προσφέροντας ένα φάσμα αποδοτικών, καινοτόμων και αξιόπιστων υπηρεσιών τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Έχοντας τεχνογνωσία για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, εφαρμόζουμε μια στρατηγική ανάπτυξης για τους πελάτες μας με υψηλή απόδοση και χαμηλό ρίσκο, που εγγυάται επιτυχημένα την αποτελεσματική απόδοση της επένδυσης τους στην τεχνολογία.

Αποστολή μας είναι:

  • Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Η αξιοποίηση νέων ευκαιριών για τους πελάτες μας
  • Η υλοποίηση έργων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Η διατήρηση υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσιών με σκοπό την ικανοποίηση πελατών και συνεργατών.

Αγγελίες

Κλάδος: Πληροφορικής-Τεχνολογίας
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.gnomon.com.gr
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr