ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

The luxury of time, in a timeless place

After having traveled for a while, every hotel begins to look the same - unless you've come across something utterly unique. Something that seems brand new and ageless at the same time. You may call it eternal, everlasting or timeless, but we simply call it Aeonic.

A place to escape from everyday life, Aeonic Suites & Spa is a luxury hotel on Mykonos where the sands of time trickle unhurriedly. Once you've passed our doors, life moves on "island time" and a little bit slower.

Let your stay at Aeonic Suites & Spa be a moment in time that will stay etched in your mind and heart forever.

Αγγελίες

Κλάδος: Ξενοδοχεία
Έτος ίδρυσης:
Αριθμός εργαζομένων:
Ιστοσελίδα: http://www.aeonic.gr/
Εμφάνισε ανά σελίδα
Ταξινόμηση ανά
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr