7o ∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού

...

To 7o ∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, διοργανώθηκε από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών την Πέµπτη 12 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park.

Το συνέδριο, είχε µεγάλη ανταπόκριση από νέους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και από στελέχη των τµηµάτων HR, των ελληνικών επιχειρήσεων.

Μέσα από τις παρουσιάσεις του συνεδρίου, αναπτύχθηκαν σειρά από θέµατα που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα στην περίοδο της κρίσης, αναφέρθηκαν αποτελέσµατα ερευνών, και βγήκαν συµπεράσµατα ωφέληµα για όλους.

Μερικά από αυτά:

Από την Ειρήνη Νικάνδρου (Επίκ. Καθηγήτρια ΟΠΑ):
Η εργασιακή ικανοποίηση σε περιόδους κρίσης, η πρόθεση υποστήριξης ακόµα και µε µείωση µισθού και οι συµπεριφορές εκτός ρόλου (ανάληψη πρωτοβουλιών), έχουν άµεση σχέση µε την ηθική και την αρετή της επιχείρησης, τουλάχιστον όπως αυτή την αντιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι, αντίθετα η πρόθεση παραίτησης, είναι πολύ µικρότερη σε επιχειρήσεις µε εργασιακή αρετή και διαφάνεια. Οι εργαζόµενοι φαίνονται να είναι πολύ περισσότερο ευχαριστηµένοι όταν έχουν γνώση των κινήσεων και των αποφάσεων και βλέπουν ότι υπάρχει σκοπός σε ότι γίνεται.

Η κυρία Έλενα Γαλανάκη (Λέκτορας ΟΠΑ) µίλησε για τις µη χρηµατικές αµοιβές, ένα είδος αντιπραγµατισµού, που δίνεται σαν κίνητρο από τον εργοδότη στον εργαζόµενο µε τη µορφή προϊόντος ή υπηρεσίας.

Οι µη χρηµατικές αµοιβές προσφέρουν αξία στο εργαζόµενο χωρίς αυτή να µπορεί να µεταπωληθεί. Τέτοιου είδους αµοιβές µπορεί να είναι: εκπαίδευση, υγεία και ασφάλεια, προϊόντα κτλ.

Έρευνες έχουν δείξει ότι µε τις µη χρηµατικές αµοιβές επιτυγχάνεται µεγαλύτερη αφοσίωση, οικονοµίες κλίµακας, λιγότερες απουσίες και αύξηση της ικανοποίησης από τους εργαζοµένους.

Η κα Λήδα Παναγιωτοπούλου (Επίκ. Καθηγήτρια ΟΠΑ):
Παρουσίασε τα αποτελέσµατα της έρευνας «∆ιερευνώντας τις απαιτήσεις της γενιάς Υ» (τα άτοµα που γεννήθηκαν από το 1980 µέχρι και το 2000)

Σύµφωνα µε την έρευνα τα άτοµα της γενιάς Υ, ζητάνε από την εταιρεία όπου εργάζονται:

  • Να είναι επιτυχηµένη και µε καλή φήµη στην αγορά
  • Να παίρνουν εκπαίδευση
  • Να έχει ήθος
  • Να έχουν καλές αµοιβές
  • Να προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και καλές συστάσεις

Στο ερώτηµα «Πως ονειρεύεστε την καριέρα σας;» οι νέοι απαντούν ότι η εξέλιξη δεν θα έρθει µε τον χρόνο προϋπηρεσίας, ούτε µε τον mentoring, αλλά µε τη διαρκή αναζήτηση και την κινητικότητα εργασίας.

Ο κύριος Πέτρος Μίχος (Talent acquisition, Deloitte)
Παρατηρεί ότι, ενώ η ανεργία έχει φτάσει το 27 % έως και 30%, πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλο άτοµο για την θέση εργασίας που θέλουν να καλύψουν. Ο λόγος... Για µία θέση όλοι! Ακόµα σηµείωσε πως η χώρα µας, αν και βρίσκετε σε πολύ κρίσιµο σηµείο, ειδικά για την απασχόληση της νεαρότερη ηλιακής κατηγορίας, εντούτοις κατέχει χαµηλά ποσοστά µεταναστεύσεις για λόγους εργασίας συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η κα Ελένη Αποσπόρη (Επίκ. Καθηγήτρια ΟΠΑ) ανέπτυξε την έννοια της «Ανταγωνιστικότητας  µέσα από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».Υποστηρίζει ότι η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία, είναι αυτοδέσµευση και µια συνεχής διαδικασία η οποία απευθύνετε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον.

Σηµειώνεται ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υιοθετείτε λιγότερο από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα µας, ενώ αντιλαµβάνονται την ΕΚΕ κυρίως σαν ένα µέσο ενίσχυσης της αναγνώρισης από την κοινωνία.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόµα εθνική στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ σχεδιάζεται από επιτροπή επιστηµόνων δοµηµένο σχέδιο που θα δοθεί άµεσα για διαβούλευση.

Γεωργία Κωνσταντίνου,
∆ιευθύντρια Προγραµµάτων Επιχειρηµατικότητας Skywalker.gr

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework