Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Β’ Τρίμηνο 2020: Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν σταθερά θετικές προοπτικές προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο

  • Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης [1] διαμορφώνονται στο +24%, βελτιωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
  • Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να καταγραφούν στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +31%. Παράλληλα οι εργοδότες αναμένουν υγιή δραστηριότητα προσλήψεων στον τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής (Βιομηχανία Εξόρυξης, Γεωργία, Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση) και της Βιομηχανίας/Παραγωγής, με Προοπτικές της τάξης του +27% και +25% αντίστοιχα.
  • Οι πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα του Τουρισμού, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +17%.
  • Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής αναμένουν έναν αισιόδοξο ρυθμό προσλήψεων, αναφέροντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26%, ενώ οι Προοπτικές ύψους +20% στη Βόρεια Ελλάδα αντανακλούν αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020. Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν σταθερά θετικές προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο. Με το 34% των εργοδοτών να αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 3% να προβλέπει μείωση και το 62% να μην προβλέπει κάποια αλλαγή. Έπειτα από την εποχική προσαρμογή των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +24%. Οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

«Οι προοπτικές προσλήψεων των εργοδοτών για το Β’ τρίμηνο του 2020 παραμένουν σταθερά σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αγορά των Χρηματοοικονομικών και ειδικά της Ακίνητης Περιουσίας εμφανίζει υψηλά ποσοστά προθέσεων απασχόλησης, γεγονός που αποδεικνύεται και από τη μεγάλη άνοδο σε εγγραφές μεσιτών ακινήτων. Ο κλάδος της Πρωτογενούς παραγωγής εμφανίζεται ισχυρός όσον αφορά τις προθέσεις προσλήψεων λόγω της εποχικής υψηλής παραγωγής στον τομέα της Γεωργίας, αλλά κυρίως στον τομέα της Ενέργειας, όπου ο μετασχηματισμός που υφίσταται (ψηφιοποίηση, πλάνο απανθρακοποίησης, δραστηριοποίηση νέων εταιριών) κινείται σε υψηλούς ρυθμούς και απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό. Παρ’ όλα αυτά η έλλειψη ταλέντου παραμένει η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις – η Ελλάδα για το 2019 κατείχε την 3η θέση σε δυσκολία κάλυψης ταλέντων και είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ταλέντων και δεξιοτήτων», δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδος.

Το ιστορικό των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

...

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Οι εργοδότες και στους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να καταγραφούν στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +31%. Παράλληλα οι εργοδότες αναμένουν υγιή δραστηριότητα προσλήψεων στον τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής και της Βιομηχανίας/Παραγωγής, με Προοπτικές της τάξης του +27% και +25% αντίστοιχα, ενώ οι Προοπτικές του τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) ανέρχονται σε +24%. Οι εργοδότες του κλάδου Λοιπές Υπηρεσίες (Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες, Μεταφορές & Επικοινωνίες) αναμένουν σημαντική αύξηση του αριθμού θέσεων εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +21%, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε +18% και +17% στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα του Τουρισμού αντίστοιχα.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε τέσσερις από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής καταγράφουν τη σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και στον τομέα Λοιπές Υπηρεσίες (Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες, Μεταφορές & Επικοινωνίες). Παράλληλα τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τρεις τομείς, με σημαντική μείωση της τάξης των 11 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα των Κατασκευών, και 8 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική).

Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 12 και 10 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφονται στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και τον τομέα Πρωτογενής Παραγωγή (Βιομηχανία Εξόρυξης, Γεωργία, Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση) αντίστοιχα, ενώ οι Προοπτικές στον τομέα Βιομηχανία/Παραγωγή εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Τουρισμού.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού*[2]

Οι εργοδότες και των τεσσάρων κατηγοριών μεγέθους οργανισμού αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Ο πιο δυναμικός ρυθμός προσλήψεων προβλέπεται για τις Μεγάλες επιχειρήσεις, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +36%, ενώ υγιείς Προοπτικές ύψους +25% καταγράφονται στις Μικρές και τις Μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων αναμένουν σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +16%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση 3 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφουν σχέδια προσλήψεων και οι Προοπτικές για τους εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων παραμένουν αμετάβλητες.

Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν αύξηση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 3 και 4 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στις Μεγάλες όσο και στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται αμετάβλητες στην κατηγορία των Μεσαίων επιχειρήσεων.

Διεθνείς Συγκρίσεις

Περισσότεροι από 58.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας* κατά το B’ Τρίμηνο του 2020. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στον συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2020, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

Η έρευνα της ManpowerGroup για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 αποκαλύπτει ότι οι εργοδότες σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες που συμμετείχαν αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων στο διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο.

...

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε 23 από τις 43 χώρες και επικράτειες, ενώ οι εργοδότες σε 11 καταγράφουν αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων. Σε εννέα δεν καταγράφεται καμία αλλαγή. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους οι εργοδότες σε 15 χώρες και επικράτειες καταγράφουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων, ενώ τα σχέδια προσλήψεων καταγράφονται αποδυναμωμένα σε 21 και παραμένουν αμετάβλητα σε επτά. Η πιο δυναμική δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται να καταγραφεί σε Κροατία, Ελλάδα, Ιαπωνία και Ταϊβάν, ενώ οι πιο αδύναμες αγορές εργασίας αναμένονται σε Παναμά, Χονγκ Κονγκ, Πολωνία και Νότια Αφρική.

Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και στις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) που συμμετέχουν στην Έρευνα. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε 15 χώρες, ενώ αποδυναμώνονται σε επτά. Σε σύγκριση με το Β’ Τρίμηνο του 2019 οι προοπτικές βελτιώνονται σε εννέα χώρες, αλλά επιδεινώνονται σε 12. Οι εργοδότες σε Κροατία και Ελλάδα αναμένουν τις ισχυρότερες αγορές εργασίας κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ η πιο αδύναμη πρόθεση προσλήψεων καταγράφεται σε Πολωνία και Νότια Αφρική.

Οι εργοδότες και στις επτά χώρες και επικράτειες της Ασίας-Ωκεανίας προσδοκούν αύξηση του αριθμού απασχολουμένων κατά το διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε δύο χώρες και επικράτειες, αλλά αποδυναμώνονται σε τρεις. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους οι προθέσεις προσλήψεων εμφανίζονται αποδυναμωμένες σε πέντε χώρες και επικράτειες, ενώ ενισχύονται σε μία χώρα. Οι εργοδότες αναμένουν τον ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ τα πιο επιφυλακτικά σχέδια προσλήψεων καταγράφονται στο Χονγκ Κονγκ.

Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί κατά το Β’ Τρίμηνο του 2020 στις εννέα από τις δέκα χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετέχουν στην έρευνα, ενώ οι εργοδότες στον Παναμά συνεχίζουν να αναμένουν ένα υποτονικό κλίμα προσλήψεων. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε έξι χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, αλλά αποδυναμώνονται σε μία. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους οι εργοδότες σε πέντε χώρες καταγράφουν ενισχυμένες προθέσεις προσλήψεων, ενώ οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τέσσερις. Οι εργοδότες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής αναμένουν την ισχυρότερη δραστηριότητα προσλήψεων στις ΗΠΑ και στη Βραζιλία κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ η πιο αδύναμη αγορά εργασίας αναμένεται να καταγραφεί στον Παναμά.

Λεπτομερή αποτελέσματα της έρευνας διατίθενται στη διεύθυνση: www.manpowergroup.com/meos. Τα αποτελέσματα της έρευνας για το Γ’ Τρίμηνο του 2020 θα δημοσιευτούν στις 9 Ιουνίου 2020.

* Τα σχόλια αυτής της ενότητας βασίζονται σε εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα όπου αυτά υπάρχουν. Τα δεδομένα για την Κροατία και την Πορτογαλία δεν είναι εποχικά προσαρμοσμένα.

* Η έρευνα διεξήχθη ανάμεσα στο χρονικό διάστημα 6 και 28 Ιανουαρίου, πριν από την εξάπλωση του κορονοϊού (Covid-19).

Σχετικά με τη ManpowerGroup™

Η ManpowerGroup®, η κορυφαία διεθνώς εταιρία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, βοηθά τους οργανισμούς να εξελίσσονται και να ξεχωρίζουν σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα παρέχοντας υπηρεσίες όπως η εύρεση, η αξιολόγηση, η ανάπτυξη και η διαχείριση ταλέντων. Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς κάθε χρόνο, παρέχοντάς τους εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ παράλληλα βρίσκουμε ουσιαστικές θέσεις εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Η εξειδικευμένη οικογένεια των brands μας (Manpower®, Experis® και Talent Solutions®) δημιουργεί ουσιώδη αξία για τους υποψηφίους και πελάτες σε 80 χώρες εδώ και 70 χρόνια. Είμαστε αναγνωρισμένοι για την εταιρική ποικιλομορφία μας ως μια από τις καλύτερες εταιρίες που δίνουν έμφαση στις γυναίκες, αλλά και στην ενσωμάτωση, την ισότητα και την αναπηρία. Το 2020 η ManpowerGroup αναγνωρίστηκε για ενδέκατη φορά ως μια από τις πλέον Ηθικές Εταιρίες στον Κόσμο (World’s Most Ethical Companies), επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως της πιο αξιόπιστης και αξιόλογης εταιρίας στον κλάδο.

Ο όμιλος ManpowerGroup στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα ο όμιλος ManpowerGroup ιδρύθηκε το 1998. Μέσα από το δίκτυο 2 υποκαταστημάτων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη εντοπίζουμε, αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και διαχειριζόμαστε ταλέντα σε όλο το φάσμα βασικών κλάδων της οικονομίας. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού, καθώς και υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης, σε όλο το δίκτυο των υποκαταστημάτων της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ManpowerGroup Ελλάδας επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας.

Για εταιρίες: www.manpowergroup.gr

Για υποψηφίους: www.manpower.gr


[1] Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης προκύπτουν από το ποσοστό των εργοδοτών που προβλέπουν αύξηση των προσλήψεων και αφαιρώντας από αυτό το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν μείωση των προσλήψεων. Το σχόλιο βασίζεται σε εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα.

[2] Οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: Οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι Μικρές επιχειρήσεις με 10-49 υπαλλήλους, οι Μεσαίες επιχειρήσεις με 50-249 υπαλλήλους και οι Μεγάλες επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους.

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
test
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr