Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης[1] για το τρίτο τρίμηνο του 2021 διαμορφώνονται στο +15%.

Ο ισχυρότερος ρυθμός προσλήψεων αναμένεται να καταγραφεί στον τομέα των Κατασκευών, στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα της Βιομηχανίας/ Παραγωγής. Μέτριο ρυθμό προσλήψεων αναμένουν οι εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού.

Το 62%* των Ελλήνων εργοδοτών αναμένει ίδια ή υψηλότερα επίπεδα προσλήψεων εντός των επόμενων 9 μηνών σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την COVID-19.

Το 70%* των Ελλήνων εργοδοτών δηλώνει πως το ανθρώπινο τους δυναμικό θα εργάζεται από το γραφείο τους επόμενους 6-12 μήνες.

Επιπλέον ευρήματα της έρευνας για την Έλλειψη Ταλέντου της ManpowerGroup αποκαλύπτουν πως σχεδόν 8 στους 10 (80%) Έλληνες εργοδότες αναφέρουν δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

...

Σύμφωνα με την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης[2] της ManpowerGroup που δημοσιεύτηκε σήμερα, 601 Έλληνες εργοδότες καταγράφουν ικανοποιητικές προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Με το 27% των εργοδοτών να αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 5% να προβλέπει μείωση και το 68% να μην προβλέπει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +22%. Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, όταν η COVID-19 άρχισε να έχει αντίκτυπο στην πρόθεση προσλήψεων.Παρά τις βελτιωμένες προθέσεις προσλήψεων, η πρόσφατη έρευνα Έλλειψης Ταλέντων** της ManpowerGroup που διεξήχθη τον Ιανουάριο 2021 καταγράφει τη 10η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη της περιφέρειας ΕΜΕΑ, στη δυσκολία εύρεσης του κατάλληλου προσωπικού. Σε ποσοστό 80% οι εργοδότες- αποτελείρεκόρ 12ετίαςγια την Ελλάδα, αφού πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ από την έναρξη της Έρευνας το 2008- αναφέρουν την πρόκληση κάλυψης των ταλέντων. Οι 4 ρόλοι με την μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης σχετίζονται με: Πληροφορική/Δεδομένα (31%), Βιομηχανία/Παραγωγή (21%), Εφοδιαστική αλυσίδα/ Επιχειρησιακές Λειτουργίες (20%) και Πωλήσεις/Μάρκετινγκ (19%). Ενώ οι 4 προσωπικές δεξιότητες με τη μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης είναι οι εξής: Ηγεσία & Κοινωνική Επιρροή (58%), Ανάληψη Πρωτοβουλιών (51%), Δημιουργικότητα & Αυθεντικότητα (49%) και Κριτική Σκέψη & Ανάλυση (48%).

Επιπρόσθετα, παρά τις προσπάθειες για μεγαλύτερη εργασιακή ευελιξία, τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες το 70% των Ελλήνων εργοδοτών αναμένει ότι οι εργαζόμενοι θα επιστρέφουν στον χώρο εργασίας – σε σύγκριση με το 30% των απαντήσεων το προηγούμενο τρίμηνο. Το 68% των εργοδοτών δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ενσωματώσουν ευέλικτους χρόνους έναρξης και λήξης της εργασίας, ενώ το 64% θα προσφέρει έναν συνδυασμό απομακρυσμένης και από το γραφείο εργασίας. Σε συνέχεια της πλήρους εφαρμογής του εμβολιαστικού προγράμματος, αυτό το τρίμηνο οι εργοδότες ρωτήθηκαν επίσης για το πώς ο οργανισμός τους προβλέπει τα επίπεδα προσλήψεων, καθώς και πώς πιθανότατα θα ανταποκριθεί. Το 62% των Ελλήνων εργοδοτών αναμένουν προσλήψεις στο ίδιο επίπεδο ή υψηλότερο από ό,τι πριν από την COVID-19 εντός των επόμενων 9 μηνών, ενώ μόνο το 13% αναμένει πως δεν θα επιστρέψει στα προ-COVID-19 επίπεδα προσλήψεων.

Το ιστορικό των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

...

«Όπως παρατηρούμε οι προθέσεις προσλήψεων για το επόμενο τρίμηνο είναι αισιόδοξες για την αγορά εργασίας, γεγονός στο οποίο συνέβαλαν η σταθεροποίηση της πανδημικής κρίσης και η εντατικοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος. Οι ισχυρότερες προσλήψεις προβλέπονται στους κύριους τομείς των Κατασκευών, των Χρηματοοικονομικών και Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και της Βιομηχανίας/Παραγωγής. Παρ’ όλ’ αυτά το παγκόσμιο φαινόμενο της Έλλειψης Ταλέντου εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους οργανισμούς. 8 στους 10 Έλληνες αντιμετωπίζουν δυσκολία να καλύψουν ρόλους, πρωτίστως όσους σχετίζονται με την Πληροφορική. Είναι ξεκάθαρο ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να προετοιμαστούν για να διαχειριστούν αυτή τη δυσκολία, καθώς και τις προσεχείς τάσεις του 2021, υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητα των ταλέντων με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ευημερία των εργαζομένων και παράλληλα ενισχύοντας τον ψηφιακό τους επιχειρηματικό μετασχηματισμό», δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Greece.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας / Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού[3]

Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται και στους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Ο ισχυρότερος ρυθμός προσλήψεων αναμένεται να καταγραφεί στον τομέα των Κατασκευών, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +27% αντανακλούν τις αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων. Στιβαρές αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται να καταγραφούν στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα της Βιομηχανίας/ Παραγωγής, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +25%. Οι εργοδότες στο Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική) και στην Πρωτογενή Παραγωγή αναμένουν σταθερή αύξηση της απασχόλησης, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +19% και +17% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες στον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών αναμένουν μέτριο ρυθμό προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +9%, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα του Τουρισμού ανέρχονται σε +4%.

Αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων αναμένονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021. Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν τον ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +30%, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε +21%. Παράλληλα, οι εργοδότες στις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αναμένουν σταθερή αύξηση της απασχόλησης, με Προοπτικές της τάξης του +12% και +11% αντίστοιχα.

Διεθνείς Συγκρίσεις

...

Σε σύγκριση με το Β’ Τρίμηνο του 2021, οι εργοδότες αναφέρουν ενισχυμένα σχέδια προσλήψεων σε 31 από τις 43 χώρες και επικράτειες, ενώ οι Προοπτικές αποδυναμώνονται σε οκτώ, και αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει η κατάσταση σε τέσσερις. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους –όταν η COVID-19 άρχισε να έχει αντίκτυπο στην πρόθεση προσλήψεων–, οι εργοδότες σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες αναφέρουν βελτιωμένες προοπτικές προσλήψεων, με την κατάσταση να διατηρείται αμετάβλητη σε μία. Κατά το προσεχές τρίμηνο οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένεται να καταγραφούν σε ΗΠΑ, Ταϊβάν, Αυστραλία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Σιγκαπούρη, ενώ τις πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων αναφέρουν οι εργοδότες σε Χονγκ Κονγκ, Αργεντινή, Παναμά και Νότιο Αφρική.

Οι εργοδότες και στις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) που συμμετέχουν στην έρευνα προσδοκούν στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο. Η πιο έντονη δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται να σημειωθεί σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Κροατία, ενώ οι εργοδότες στη Νότιο Αφρική, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και την Ισπανία καταγράφουν τον πιο αδύναμο ρυθμό προσλήψεων.

Η επόμενη Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης της ManpowerGroup θα δημοσιευθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, με πληροφορίες για τις προσδοκίες προσλήψεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

*Τα σχόλια αυτής της ενότητας βασίζονται σε εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα, όπου αυτά υπάρχουν. Τα δεδομένα για την Κροατία δεν είναι εποχικά προσαρμοσμένα.

** Η έρευνα «Έλλειψης Ταλέντου» πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 σε 42.000 εργοδότες παγκοσμίως. Προσδιορίζει το ποσοστό των εργοδοτών που αναφέρουν δυσκολία κάλυψης θέσεων στον οργανισμό τους. Προσδιορίζει ποιες θέσεις εργασίας αναφέρουν οι εργοδότες ότι είναι πιο δύσκολο να καλυφθούν και εντοπίζει ελλείψεις υποψηφίων που εμποδίζουν τους εργοδότες να καλύψουν θέσεις εργασίας. Οι εργοδότες καλούνται επίσης να εκτιμήσουν τον βαθμό του αντίκτυπου που έχουν οι ελλείψεις ταλέντων στους οργανισμούς τους και ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν για να ξεπεράσουν τα κενά δεξιοτήτων.

Σχετικά με τη ManpowerGroup™

Η ManpowerGroup®, η κορυφαία διεθνώς εταιρία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, βοηθά τους οργανισμούς να εξελίσσονται και να ξεχωρίζουν σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα παρέχοντας υπηρεσίες όπως η εύρεση, η αξιολόγηση, η ανάπτυξη και η διαχείριση ταλέντων. Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς κάθε χρόνο, παρέχοντάς τους εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ, παράλληλα, βρίσκουμε ουσιαστικές θέσεις εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Η εξειδικευμένη οικογένεια των “brands” μας - Manpower®, Experis® και Talent Solutions® - δημιουργεί ουσιώδη αξία για τους υποψηφίους και πελάτες σε 75 χώρες εδώ και 70 χρόνια. Είμαστε αναγνωρισμένοι για την εταιρική μας ποικιλομορφία - ως μια από τις καλύτερες εταιρίες που δίνουν έμφαση στις γυναίκες, αλλά και στην ενσωμάτωση, στην ισότητα και την αναπηρία. Το 2021 η ManpowerGroup αναγνωρίστηκε για δωδέκατη φορά ως μία από τις πλέον Ηθικές Εταιρίες στον Κόσμο - “World’s Most Ethical Companies”, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως την πιο αξιόπιστη και αξιόλογη εταιρία στον κλάδο.

Ο όμιλος ManpowerGroup στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο όμιλος ManpowerGroup ιδρύθηκε το 1998. Μέσα από το δίκτυο 2 υποκαταστημάτων στην Αττική και Θεσσαλονίκη εντοπίζουμε, αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και διαχειριζόμαστε ταλέντα σε όλο το φάσμα βασικών κλάδων της οικονομίας. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού καθώς και υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο των υποκαταστημάτων της. Ενώ, το 2020 η ManpowerGroup Ελλάδας απέκτησε την πιστοποίηση Great Place to Work® που υπογραμμίζει το επίπεδο του ομαδικού πνεύματος, της αξιοπιστίας και του σεβασμού που κυριαρχούν στον οργανισμό μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ManpowerGroup Ελλάδας επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας.

Για εταιρείες: www.manpowergroup.gr

Για υποψήφιους: www.manpower.gr

 

[1] Η Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης - που διεξήχθη τον Απρίλιο του 2021 - είναι η πιο ολοκληρωμένη έρευνα προβλέψεων για την απασχόληση του είδους της και χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως βασικός οικονομικός δείκτης. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης προκύπτουν από το ποσοστό των εργοδοτών που προβλέπουν αύξηση των προσλήψεων και αφαιρώντας από αυτό το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν μείωση των προσλήψεων. Το σχόλιο βασίζεται σε εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα.

[2] Στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2021 συμμετείχαν 42.019 εργοδότες σε 44 χώρες και επικράτειες. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στον συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2021, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

*Στοιχεία από 212 Έλληνες εργοδότες.

[3] Οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: Οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι Μικρές επιχειρήσεις με 10-49 υπαλλήλους, οι Μεσαίες επιχειρήσεις με 50-249 υπαλλήλους και οι Μεγάλες επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους.

 


Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
test
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr