Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος προσκαλεί επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής στην εναρκτήρια ημερίδα του έργου «Embrace» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, από 18:00 έως 21:00 στο ξενοδοχείο «Makedonia Palace», (Αιθ.Αλέξανδρος ΙΙ).

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το έργο «Embrace» και τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του.

Στόχος του έργου είναι η διάχυση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στην πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης στον κλάδο της αγροδιατροφής, εστιάζοντας στον υποκλάδο του οίνου.

Το έργο, αξιοποιώντας προηγούμενα μοντέλα και εργαλεία, θα προτείνει σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters), ΜΜΕ και φορείς καινοτομίας, ένα σύνολο εργαλείων ικανών να εισαγάγουν την αρχή και τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας σε δύο βασικούς τομείς της οικονομίας στον μεσογειακό χώρο: Κρασί και αγροδιατροφή. Η δημιουργία εθνικών κόμβων (national nodes) θα εξασφαλίσει την παροχή δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης απευθυνόμενων τόσο στους οικονομικούς παράγοντες (ΜΜΕ και συνεργατικοί σχηματισμοί / clusters) όσο και στη δημόσια διοίκηση (περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες) με τελικό στόχο την εισαγωγή εφικτών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στους δύο επιλεγμένους κλάδους.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες της ημερίδας είναι η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο cluster επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης ροδάκινου, οι καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, οι πολιτικές για την εισαγωγή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής, και τέλος η παρουσίαση ενός παραδείγματος επιχείρησης που εφαρμόζει την κυκλική οικονομία και στην πράξη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα, τους ομιλητές αλλά και τη δήλωση συμμετοχής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Σοφία Πελαγίδου, τηλ. 2310 539817, εσωτ.205, email:meletes@sbe.org.gr

Χορηγός επικοινωνίας: Skywalker.gr

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework