1o ESG Universe Forum

22 Νοεμβρίου 2022, online

ESG: The Corporate (R)evolution!

Στην εποχή του Glocalization, όπου οι παγκοσμιοποιημένοι κανόνες και τα διεθνή brands προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες των εθνικών αγορών, η βιωσιμότητα αποτελεί το νέο «χρυσάφι» αλλά και το στοίχημα τριών όχι και τόσο διαφορετικών παραμέτρων μεταξύ τους: Environment, Social και Governance, το περιβόητο ESG: ένα τρίπτυχο κριτηρίων που όχι μόνο ήρθε για να μείνει αλλά και εξελίσσεται διαρκώς.

Καθώς λοιπόν το τοπίο ESG εξελίσσεται διαρκώς, εσείς πόσο προετοιμασμένοι είστε για το νέο περιβάλλον; Με τη συνεχή ανάπτυξη των κανονισμών βιωσιμότητας, τις εξελισσόμενες απαιτήσεις και τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και προσδοκίες, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα πρότυπα επένδυσης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να προβλέψουμε τι θα ακολουθήσει για το ESG.

Ποιοι είναι οι αποτελεσματικοί τρόποι μέτρησης του αντίκτυπου ESG;

Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις που είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή;

Την ίδια στιγμή οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και η καθιέρωση της τυποποίησης της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας προκαλούν μεγάλης κλίμακας διαταραχές. Η ταχεία πρόοδος δείχνει την ώθηση για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη σαφήνεια των πληροφοριών. Εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στη συλλογή ποιοτικών, συγκρίσιμων και διαφανών δεδομένων που οδηγούν σε αξιόπιστα τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις και παρουσιάζουν διαφάνεια στους πελάτες.

Τα διαφορετικά παγκόσμια πρότυπα και δυνατότητες συλλογής σε συνδυασμό με ορισμένες μετρήσεις που στερούνται μακροχρόνιων και κοινά αποδεκτών ορισμών έχουν καταστήσει τη συλλογή δεδομένων βιωσιμότητας έναν δύσκολο και θολό χώρο πλοήγησης. Αυτό εντείνεται μόνο από την αυξανόμενη πίεση που ασκείται από βασικούς ενδιαφερόμενους –επενδυτές, πελάτες και κοινωνία– που απαιτούν σημαντικές πληροφορίες που αντέχουν στον έλεγχο και παρουσιάζονται σε μια συνεκτική, ελκυστική μορφή.

Το βέβαιο είναι ότι στο νέο τοπίο τα κριτήρια Βιωσιμότητας (ESG) ήρθαν για να μείνουν – πόσο μάλλον όταν ισχύει η υποχρεωτικότητα των εισηγμένων να παρουσιάζουν σχετικά στοιχεία – καθώς τόσο στην επικοινωνία όσο και στην πράξη ο «χάρτης» των επενδύσεων, της παραγωγής, των εξαγωγών ακόμη και του marketing, μετατοπίζεται σε στρατηγικές και πρακτικές επιχειρηματικής βιωσιμότητας καθιστώντας το περιθώριο της κερδοφορίας πιο συμβατή περιοχή με το περιβάλλον, την κοινωνική προστασία και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με την παγκόσμια Έρευνα Θεσμικών Επενδυτών της ΕΥ, η οποία περιλαμβάνει τις απόψεις 320 θεσμικών επενδυτών από 19 χώρες, το 90% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι «αποδίδουν πλέον μεγαλύτερη σημασία σε κριτήρια ESG κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από ό,τι πριν από την πανδημία του Covid-19».

Παράλληλα, το 74% είναι πλέον πιο πιθανό να αποεπενδύσουν από επιχειρήσεις με μη ικανοποιητικές ESG επιδόσεις, ενώ το 92% υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει αποφάσεις τους τελευταίους 12 μήνες με κριτήριο τα πιθανά οφέλη μιας «πράσινης ανάκαμψης». Ωστόσο οι επενδυτές εξακολουθούν να απαιτούν βελτιωμένες δημοσιοποιήσεις ESG και συγκεκριμένα σχέδια δράσης από τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα το 92% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας, χαρακτηρίζοντάς την ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διενέργησε η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF Α.Ε. για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις Δράσεις ESG.
 

Οι θεσμικοί και εκπρόσωποι της αγοράς που θα συμμετέχουν στο συνέδριο θα μοιραστούν πληροφορίες, θα αναδείξουν τις νέες προκλήσεις, θα παρουσιάσουν πετυχημένα case studies και θα καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.


Το συνέδριο θα βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου συλλογής ποιοτικών, συγκρίσιμων και διάφανων δεδομένων και παράλληλα θα αναδείξει τη βέλτιστη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης δεδομένων που συγκεντρώνουν πληροφορίες σε εύπεπτες μορφές, καθώς και τις ιδανικές πρακτικές παροχής σημαντικών πληροφοριών σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων σε μια εποχή που οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις αυξάνονται λόγω του νέου ρυθμιστικού τοπίου.

Όσοι το παρακολουθήσουν θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να ενημερωθούν από τους ειδικούς για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ESG.
 • Να μάθουν για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις με στόχο τη Βιωσιμότητα.
 • Να ανακαλύψουν χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή τους να συμμετάσχει σε προγράμματα ESG.
 • Να γνωρίσουν και να δικτυωθούν με τους ηγέτες της αγοράς!
 • Να εντοπίσουν τις καινούργιες ευκαιρίες καριέρας που παρέχει το ESG, τα skills που βρίσκονται σε ζήτηση και εκείνα που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αγοράς εργασίας.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Επιχειρηματίες, CEO, CIO, CTO, CFO
 • Στελέχη Εταιρικών Υποθέσεων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στελέχη ESG και Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Στελέχη Πωλήσεων και Marketing
 • Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους
 • Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιων Οργανισμών
 • Στελέχη Εταιριών Κοινής Ωφέλειας
 • Ρυθμιστικές αρχές και Κυβερνητικούς Αξιωματούχους
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Εξειδικευμένους στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις
 • Καθηγητές Ανωτάτων Σχολών
 • Φοιτητές, καθώς και
 • Οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τη Βιωσιμοτητα και το ESG.

1o ESG Universe Forum

22 Νοεμβρίου 2022, ONLINE

ESG: The Corporate (R)evolution!

Πραγματοποιήστε δωρεάν την εγγραφή σας εδώ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr