«Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) και του AgriBusiness Forum (ABF) ενδυναμώνει την κοινή προσπάθεια των δύο οργανισμών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για βιώσιμες και επικερδείς αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο τρίπτυχο γεωργικές εισροές-νέες τεχνολογίες-κλίμα & περιβάλλον».

Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τους κ.κ. Γιώργο Ποντίκα, πρόεδρο του ΕΣΥΦ, και Γιάννη Μπαλακάκη, επικεφαλής του AgriBusiness Forum, επισφραγίζει τη σημαντική συνεργασία μεταξύ των φορέων και ενδυναμώνει την αποστολή τους για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Η συνεργασία των φορέων προβλέπει τoν σχεδιασμό και τη διοργάνωση ενός ετήσιου περιφερειακού συνεδρίου για θέματα φυτοπροστασίας, δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, στοχευμένες συναντήσεις κ.ά. Όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών, η συνέργεια αυτή φιλοδοξεί να ανοίξει τον δρόμο συνεργασίας και με άλλους συνδέσμους σχετικούς με τις γεωργικές εισροές, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας στο τρίπτυχο παραγωγοί-έρευνα-επιχειρήσεις.

Πρώτος σταθμός της συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΥΦ και του AgriBusiness Forum είναι το περιφερειακό συνέδριο

ΕΣΥΦ-AgriBusiness Forum 2023, που θα λάβει χώρα στις 3-4 Νοεμβρίου 2023 στο Poseidon Palace (Λεπτοκαρυά Πιερίας) με θέμα «Η φυτοπροστασία καταλύτης για τον μετασχηματισμό των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή και πράσινη εποχή».

Το συνέδριο περιλαμβάνει 7συνεδρίες30 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, απευθύνεται σε παραγωγούς, γεωπόνους, γεωργικούς συμβούλους, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και τη φοιτητική κοινότητα, διεξάγεται υβριδικά (με φυσική παρουσία και διαδικτυακά) στα ελληνικά και στα αγγλικά και προβλέπει επίσκεψη πεδίου σε αγροδιατροφική μονάδα της περιοχής.

Το AgriBusiness Forum αποτελεί την κορυφαία έκφραση στην αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης για την καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Ο Εληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας αποτελεί τον εκπρόσωπο των εταιριών του κλάδου των προϊόντων φυτοπροστασίας, ο οποίος αφενός υποστηρίζει και προάγει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων αυτών στον γεωργικό τομέα, αφετέρου προασπίζει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών, την ανάπτυξη νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου και βιολογικής προέλευσης και την ενσωμάτωση της ψηφιακής γεωργίας και γεωργίας ακριβείας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής Farm to Fork.

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
test
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr