Επιδοτούμενα προγράμματα εξ αποστάσεως επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων μέσω του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020» δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη τη χώρα να εκπαιδευτούν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους εξ αποστάσεως, από τον χώρο τους, τηρώντας την απαραίτητη κοινωνική απόσταση λόγω του Covid-19, σε σύγχρονα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες.

Τα εν λόγω προγράμματα παρέχουν στους συμμετέχοντες εργαζόμενους εκπαιδευτικό επίδομα 5€ για κάθε ώρα κατάρτισης και παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα της δωρεάν πιστοποίησης στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται και δίνουν την ευκαιρία σε εργαζόμενους να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δηλώνοντας συμμετοχή σε κλάδους ενδιαφέροντος όπως:

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα, Logistics
  • Οικονομία, Διοίκηση
  • Πωλήσεις, Marketing
  • Τεχνικά επαγγέλματα
  • Τρόφιμα, Aγροδιατροφή
  • Τουρισμός, Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Ενέργεια
  • Υγεία

Οι δικαιούχοι-υπεύθυνοι φορείς για την οργάνωση και την επίβλεψη της ορθής υλοποίησης των προγραμμάτων είναι, ενδεικτικά, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) και μια σειρά ακόμα εργοδοτικών και θεσμικών φορέων με εξειδίκευση στα εκάστοτε προσφερόμενα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.

Το ΚΕΚ «Άποψη», ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης εθνικής εμβέλειας με εμπειρία 25 ετών και σημαντική τεχνογνωσία στο e-learning, υλοποιεί σημαντικό μέρος αυτών των επιδοτούμενων εξ αποστάσεως προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε εργαζόμενους από 18 έως 64 ετών από όλη την Ελλάδα να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε σύγχρονα θεματικά αντικείμενα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στα προαναφερθέντα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα είναι διαθέσιμη εδώ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
test
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework