21 Τάσεις για το 2021: Μετασχηματισμός ταλέντου και το μέλλον της εργασίας

Η ανατρεπτική δυναμική της πανδημίας Covid-19 προκάλεσε την επιτάχυνση των υπαρχουσών τάσεων στην απασχόληση, οδηγώντας στη νέα πραγματικότητα.

Οι τέσσερις υπάρχουσες δυνάμεις, οι δημογραφικές αλλαγές, η τεχνολογική επανάσταση, το μεγαλύτερο εύρος επιλογών και η αύξηση της επιτήδευσης των πελατών σε συνδυασμό με έναν σημαντικό αριθμό αναδυόμενων τάσεων μεταλλάσσονται, διαμορφώνοντας 21 τάσεις που επηρεάζουν το μέλλον της εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό παγκοσμίως για το 2021.

Δημογραφικές αλλαγές

Προετοιμαστείτε για «έλλειψη» δεξιοτήτων: Για να προετοιμαστούν, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναβαθμίσουν τόσο τις τεχνικές όσο και τις προσωπικές τους δεξιότητες που θα συνεχίσουν να είναι σε ζήτηση.

Η «πόλωση» και η ανάγκη για επικοινωνία: Λόγω της αύξησης των κοινωνικών εντάσεων και της μεγαλύτερης αναγνώρισης της ανισότητας θα απαιτηθεί από τους οργανισμούς περισσότερη διαφάνεια αναφορικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η απομακρυσμένη εργασία συνεχίζεται: Το on-demandανθρώπινο δυναμικό, τα υβριδικά μοντέλα εργασίας και η εργασία χωρίς δέσμευση από φυσικά γραφεία αυξάνονται.

Το χάσμα των 2 φύλων: Οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα από την πανδημική κρίση. Την ίδια στιγμή, υπάρχει όμως μια σημαντική ευκαιρία για τις γυναίκες να επαναπροσδιορίσουν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς ανάπτυξης.

Μεγαλύτερο εύρος επιλογών

Η δυνατότητα τηςεπιλογής: Καθορισμός της καλύτερηςδυνατήςεξισορρόπησης εργασίας καιπροσωπικών αναγκώντόσο για τους ανθρώπους όσοκαιγια τουςοργανισμούς.

Η σημασία της σωματικής καισυναισθηματικήςυγείας: Τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιριών θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφασηστην κατανόηση των αναγκώντουανθρώπινουδυναμικού.

Μια συνεχώς ενεργή ψηφιακή ζωή: Οι οργανισμοί θα πρέπειναβοηθήσουντοανθρώπινοδυναμικό τους να προσαρμοστεί, να κατανοήσει τους ρόλους και τις ευθύνες του,καθώςκαι να βοηθήσει τουςανθρώπουςνα«αποσυνδεθούν».

Διαφάνεια καιισότητα: Οι εργαζόμενοι περιμένουν περισσότερα από τις αξίεςτου οργανισμούτους, όπωςτονα ενεργείως«παγκόσμιοςπολίτης»και περιβαλλοντικόςδιαχειριστής,θέτοντας παράλληλα άλλους κοινωνικούς στόχους.

Αλλαγές λόγω της τεχνολογικής επανάστασης

Οι άνθρωποι εργάζονται μαζί με μηχανές: Παρόλο που κάποιοι ρόλοι θα είναι πλέον «παρωχημένοι»,η νέα πραγματικότηταθα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.

Όλοι θα εργάζονται σε μια εταιρία τεχνολογίας: Η ανάπτυξητουκυβερνοχώρου και της απομακρυσμένης εργασίας σηματοδοτεί την ανάγκη της μεταμόρφωσης κάθε οργανισμού σεμιαεταιρία τεχνολογίας. Για τουςεργαζόμενους αυτό σημαίνει ότιπρέπει να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες ώστεναμπορέσουν να ακολουθήσουντις τελευταίες ψηφιακές τάσεις και τεχνολογίες.

Τεχνολογία για την ενίσχυση της ευημερίας: Οι εργαζόμενοι θαεπιζητούνόλο και περισσότερο το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικούτης εταιρίας τους για ψηφιακούς και τεχνολογικούς πόρους που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα, μεγαλύτερη εργασιακή δέσμευση και να επαναπροσδιορίσουν ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες.

Εκπαιδευτική επανάσταση: Η συνεχιζόμενη ανάγκη για αναβάθμιση και επαναπροσδιορισμότων δεξιοτήτων θα αλλάξει το μέλλον της εκπαίδευσης,τη διάρκεια των μαθημάτων και των πτυχίων. Τα άτομα και οι οργανισμοί θα στραφούνπρος τις micro-πιστοποιήσεις, τη διαδικτυακή διδασκαλία και το coaching μέσω cloud για να πετύχουν την προσωπική τους ανάπτυξη.

Εξεζητημένος μετασχηματισμός

Διαχείριση ταλέντωνσεεξ αποστάσεωςεργασία: Οι οργανισμοί πρέπει να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, καθώς καιτο ενδεχόμενοεκπαίδευσηςκαι αναβάθμισηςδεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Αυξημένη ζήτηση για εργαλεία αξιολόγησης και επιχειρηματικές λύσεις: Έχονταςσημαντικά δεδομέναστην κατοχή τους, οι οργανισμοί μπορούν να προβλέψουν καλύτερατην απόδοση, τις γνώσεις / δεξιότητες και τηνπροσαρμογήενός επαγγελματία σε έναν συγκεκριμένο ρόλοεργασίας.

Βελτίωση της ανθεκτικότητας τηςεφοδιαστικής αλυσίδας: Οι οργανισμοίθαπρέπει ναείναι προετοιμασμένοι, έχονταςένα πιο εξελιγμένο σύστημαπου θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες μιας κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα,διαφοροποιώνταςτις στρατηγικές τους.

Νέες απαιτήσεις από τους ηγέτες: Οι παγκόσμιοι ηγέτες θα οφείλουν να προωθήσουν την οικολογική συμπεριφορά, να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό τομέα τους, δίνοντας έμφαση στην ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα.

Λάβετε το αναλυτικό infographic με τις 21 τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό παγκοσμίως.

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr