...

Καλοκαιρινό ακαδημαϊκό σεμινάριο στο Πολυτεχνείο Κρήτης
από τον φοιτητικό οργανισμό B.E.S.T. Chania


10- 20 Ιουλίου 2019

O BEST Chania είναι ένα από τα παλαιότερα γραφεία του οργανισμού BEST (Board of European Students of Technology) που αποτελεί τον μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό οργανισμό για Ευρωπαίους φοιτητές μηχανικούς, με όραμα την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαίων φοιτητών και την προσφορά επιπλέον γνώσεων σε αυτούς, σε ακαδημαϊκά και μη θέματα.