Το ‘Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

συμμετέχει στο υβριδικό πρόγραμμα BRIDGES

Η χρήση της εκτεταμένης πραγματικότητας eXtended Reality

φέρνει επανάσταση σε διάφορους κλάδους από τη βιομηχανία και την πυρόσβεση

μέχρι τον πολιτισμό και την εκπαίδευση

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ως ο πρώτος φορέας που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και την εικονική πραγματικότητα για την προώθηση και διάδοση του πολιτισμού, συμμετέχει στο έργο BRIDGES (A hyBRID [physical-diGital) multi-user Extended reality platform as a stimulus for industry uptake of interactive interfaceS / Υβριδική πλατφόρμα εκτεκταμένης πραγματικότητας για πολλαπλούς ταυτόχρονους χρήστες ως κίνητρο για τη βιομηχανική αξιοποίηση διαδραστικών διεπαφών).

Η BRIDGES Solution βασίζεται στην πλατφόρμα Immersive Deck, που αναπτύχθηκε από την Illusion Walk και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, η οποία βελτιώνεται ακόμα περισσότερο και εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο και έτοιμο εργαλείο με ευρύ φάσμα εφαρμογών, που μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την εισαγωγή των διαδραστικών τεχνολογιών σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, το BRIDGES μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εκπαίδευση των πυροσβεστικών δυνάμεων, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και, ταυτόχρονα, μειώνοντας κατά πολύ το κόστος εκπαίδευσης, καθώς το BRIDGES μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικές προσομοιώσεις χωρίς να είναι απαραίτητη η ανακατασκευή κτιρίων, οχημάτων κ.λπ. Οι πυροσβέστες έχουν ήδη αρχίσει να ελέγχουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας BRIDGES στα διεθνή αεροδρόμια του Βερολίνου (Flughafen Berlin Brandenburg-BER) και της Αθήνας (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»), που αποτελούν εταίρους του προγράμματος.