...

Σεμινάριο: Δημόσιες Σχέσεις

Θεματολογία σεμιναρίου:

 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Πώς πρακτικά ο σύμβουλος δημοσίων σχέσεων σχεδιάζει την κοινωνική δράση
 • Εσωτερικές δημόσιες σχέσεις: Πώς θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης
 • Οι δημόσιες σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα
 • Ιστορική αναδρομή των δημοσίων σχέσεων
 • Ποιοτική έρευνα στις δημόσιες σχέσεις
 • Έρευνα τάσεων
 • Δημιουργία εταιρικής εικόνας και εταιρικής φήμης
 • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης
 • Σύνταξη του Business Plan
 • Κουλτούρα και όραμα στην επιχείρηση
 • Η δράση του συμβούλου δημοσίων σχέσεων
 • Πώς σχεδιάζεται η στρατηγική των δημοσίων σχέσεων
 • Πλάνο δημοσίων σχέσεων
 • Καμπάνια δημοσιότητας και επικοινωνίας στα μέσα ενημέρωσης
 • Στρατηγικός σχεδιασμός δημοσιότητας στα social media (στα site κοινωνικής δικτύωσης)
 • Ανάλυση των πιο γνωστών social media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά
 • Σύνταξη δελτίου τύπου
 • Διοργάνωση συνέντευξης τύπου και συνάντησης τύπου
 • Ποια είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των δημοσίων σχέσεων
 • Media training: Εκπαίδευση στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια
 • Image Making - Διαμόρφωση προσωπικότητας
 • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις δημόσιες σχέσεις
 • Σχεδιασμός προγράμματος lobbying. Γιατί οι σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν lobbying είναι τα πιο ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων & στρατηγικός σχεδιασμός. Πώς θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη - κέρδη και πώς θα διαμορφωθεί θετική εικόνα
 • Εσωτερικές εκδηλώσεις (στην επιχείρηση)
 • Πράσινα event
 • Check list: Πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων προτάσεις σε υποστηρικτές
 • Πώς θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλώσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
 • Event Plan
 • Χορηγία: Πώς θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας - Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές
 • Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων (Crisis Communication Management)
 • Πρόληψη & διαχείριση κρίσεων
 • Social media & e-crisis
 • Risk management
 • Δημόσιες σχέσεις και ψυχολογία
 • Εξυπηρέτηση πελατών . Πρακτική και εργαστήρια
 • Πώς θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρησή σας
 • Πολιτική επικοινωνία: Πώς θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια

Θεματολογία Εξυπηρέτηση Πελατών:

 • Εικόνα - πρώτη εντύπωση
 • Διαχείριση θυμού - έντασης
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων
 • Καταλαβαίνοντας τον πελάτη
 • Άμεση επίλυση προβλημάτων
 • Αρχειοθέτηση αιτημάτων
 • Σωματική επικοινωνία - «γλώσσα» του σώματος
 • Λόγος – λέξεις – επιχειρήματα – άρθρωση
 • Εμφάνιση – κύρος – status – dress code
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Τα χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογικής γενιάς
 • Site κοινωνικής δικτύωσης
 • Δεξιότητες παρουσίασης – κατανοητές και εντυπωσιακές παρουσιάσεις
 • Επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και πώς θα εντυπωσιάσετε τους πελάτες
 • Πώς θα κάνετε καλή εντύπωση σε κάθε εξυπηρέτηση ώστε να ενισχύεται η εικόνα της επιχείρησης
 • Ο σχηματισμός της άποψης και της γνώμης των πολιτών για τη δημοτική αρχή και πώς θα επηρεάσετε αυτά τα δεδομένα
 • «Διαβάζοντας» τους πελάτες, πώς θα καταλαβαίνετε πώς νιώθουν – οι αρχές της ποιοτικής έρευνας
 • Καλή ψυχολογία – ενσυναίσθηση – αισιοδοξία
 • Θετική αντιμετώπιση
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Οργάνωση – διοίκηση – αρχειοθέτηση
 • Διοργανώστε τις καλύτερες και πιο στρατηγικές εκδηλώσεις πάντα με οφέλη

Πρακτική:

 • Δελτίο Τύπου . Κανόνες – Φόρμα Δελτίου Τύπου – Συγγραφή – Αποστολή – Μέτρηση Αποτελεσματικότητας (αξιολόγηση καμπάνιας)
 • Δημόσιες σχέσεις και social media
 • Διευθυντής δημοσίων σχέσεων: Αρμοδιότητες & καθήκοντα
 • Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων (CCM Crisis Communication Management)
 • Εταιρία δημοσίων σχέσεων: Ξεκινήστε το δικό σας γραφείο
 • Πρακτική εκπαίδευση σε 19 προγράμματα δημοσίων σχέσεων
 • Σχεδιασμός πλάνου δημοσίων σχέσεων
 • Προσομοιώσεις εξυπηρέτησης
 • Παραδείγματα εξυπηρέτησης
 • Σκηνοθετώντας την τέλεια εμπειρία πελάτη

Παρακολουθώντας το σεμινάριο:

 • Διευθυντής ή διευθύντρια δημοσίων σχέσεων: Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών δημοσίων σχέσεων
 • Θα γνωρίσετε και θα εκπαιδευτείτε στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διευθυντή δημοσίων σχέσεων
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο δημοσίων σχέσεων
 • Θα εκπαιδευτείτε στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων, στη χορηγία και πώς θα συνεργάζεστε
 • Να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας
 • Να εντοπίζετε το πελατολόγιο σας και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων
 • Οι υπηρεσίες σας θα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σε κάθε επιχείρηση
 • Θα δίνετε πρακτικά λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση
 • Θα επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες σας και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης
 • Θα σχεδιάζετε brand επιχειρήσεις και ανθρώπους
 • Θα κάνετε αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση μέσω της εικόνας της και της δημοσιότητας
 • Θα μάθετε να πραγματοποιείτε αποτελεσματικά ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις σε βάθος
 • Θα εντοπίζετε B2B τις ομάδες κοινού οι οποίες είναι οι πιο κατάλληλες για την επιχείρησή σας και θα καταθέτετε στρατηγικά προτάσεις
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε το business plan
 • Να παρέχετε συμβουλές υψηλού επιπέδου
 • Θα συμβουλεύετε για το οργανόγραμμα
 • Θα αναπτύσσετε με τα πιο σύγχρονα επικοινωνιακά “εργαλεία” την επιχείρηση
 • Θα επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους
 • Θα πραγματοποιείτε media training
 • Θα εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία και επικοινωνία
 • Θα συντάσσετε αποτελεσματικά και θα μάθετε τρόπους αποστολής δελτίων τύπου
 • Θα μάθετε να διοργανώνετε στρατηγικά εκδηλώσεις
 • Εντυπωσιακό customer service
 • Αύξηση πιστότητας πελατών

Επαγγελματικά οφέλη:

 • Πώς θα αναπτύξετε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες ώστε να δημιουργήσετε τέλεια εικόνα για αποτελεσματικές πωλήσεις, σχέσεις, επαγγελματική εικόνα - φήμη
 • Πώς θα φτάνετε άμεσα σε συμφωνίες μέσω της εικόνας και της επικοινωνιακής σας ψυχολογίας
 • Πώς θα δημιουργήσετε εμπειρία σχέσεων με τους πελάτες και συνεργάτες σας
 • Τεχνικές παρουσίασης – ομιλιών – εργασιών – προωθήσεων
 • Άριστη σωματική επικοινωνία
 • Πώς θα συντάσσετε άρθρα & δελτία τύπου
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Πώς θα μελετάτε και πώς θα «διαβάζετε» τους συνεργάτες σας, τους πελάτες, τι σκέφτονται, πώς λειτουργούν
 • Πώς θα αποκτήσετε τέλεια επικοινωνιακή ψυχολογία

Γενική ενημέρωση για την επιστήμη των δημοσίων σχέσεων
Οι δημόσιες σχέσεις είναι η επιστήμη της δημιουργίας των σχέσεων και της πραγματικής – εξαιρετικής εικόνας. Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας.
Οι δημόσιες σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management. Υπάρχει ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923.
Στον πυρήνα των δημοσίων σχέσεων βρίσκεται το ήθος. Οι δημόσιες σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης.
Οι πέντε βασικές αξίες των δημοσίων σχέσεων είναι: Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια.
Οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των δημοσίων σχέσεων αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεών τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

Εισηγητής: Γιώργος Παπατριανταφύλλου, επικοινωνιολόγος, καθηγητής επικοινωνίας , συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταιρική Εικόνα»

Τρίτη 1η & Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 - ώρα: 20:00 – 22:00 (απογευματινό τμήμα)
Κόστος: 80 ευρώ ανά άτομο
Τόπος:
Minobi BLIR, πλατεία Καλογήρων (σταθμός μετρό Δάφνη, γραμμή 2), Ισμήνης 10 Δάφνη, 1ος όροφος

Δηλώσεις συμμετοχής στο info@minobi.gr και τηλεφωνικά στο 210 3822406 (καθημερινά 10:00 – 18:00)
Πληροφορίες: https://minobi.gr/μας-εμπιστεύονται/σεμινάριο-δημόσιες-σχέσεις-εξυπηρέτ

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework