...

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το γ’ τρίμηνο 2019:

Το 27% των Ελλήνων εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων για τους επόμενους τρεις μήνες

Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης[1] διαμορφώνονται στο +20%, παραμένοντας αμετάβλητες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, και βελτιώνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

...

  • Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν σταθερά θετικές προθέσεις προσλήψεων για το διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Το 27% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 3% προβλέπει μείωση και το 69% δεν περιμένει κάποια αλλαγή.
  • Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα των κατασκευών και των μεταφορών & επικοινωνιών, όπου οι εργοδότες καταγράφουν αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +29%. Οι εργοδότες του τομέα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου & ύδρευσης επίσης αναφέρουν υγιείς προθέσεις προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του +28%.
  • Παράλληλα, οι εργοδότες στον τομέα της γεωργίας καταγράφουν τις πιο χαμηλές προοπτικές απασχόλησης, με προοπτικές της τάξης του +3%.
  • Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +21%, καθώς οι εργοδότες αναμένουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων το προσεχές τρίμηνο. Παράλληλα, οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφουν προοπτικές απασχόλησης +16%.
  • Οι εργοδότες τόσο στις μεγάλου όσο και στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αναμένουν υγιή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης +34% και +29% αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες προοπτικές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις διαμορφώνονται στο +10%.

Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν σταθερά θετικές προθέσεις προσλήψεων για το διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έρευνα της ManpowerGroup. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +20%. Οι προοπτικές προσλήψεων παραμένουν αμετάβλητες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

ManpowerGroup – Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα
«Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι οι Έλληνες εργοδότες παραθέτουν προθέσεις προσλήψεων που κινούνται στον ίδιο βαθμό με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα που διαμορφώνονται από στοιχεία της αγοράς και τους πελάτες μας δείχνουν ότι ο τομέας της ενέργειας συνεχίζει να δείχνει αυξητικές τάσεις, όπως επίσης και ο τομέας των κατασκευών, ειδικά το επόμενο τρίμηνο. Παρά την πρόοδο που φαίνεται να υπάρχει στην αγορά, από τη μεριά μας συνεχίζουμε να τονίζουμε ότι μόνο με το ταίριασμα των σωστών ανθρώπων στη σωστή θέση μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη κάθε επιχείρησης, ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας Χαράλαμπος Καζαντζίδης.

Αναλυτικά: Συγκρίσεις ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν αύξηση του αριθμού απασχολουμένων κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα των κατασκευών και των μεταφορών & επικοινωνιών, με τους εργοδότες να καταγράφουν αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +29%. Οι εργοδότες του τομέα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου & ύδρευσης επίσης αναφέρουν υγιείς προθέσεις προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του +28%, ενώ σε χρηματοοικονομικά, ασφάλειες, ακίνητη περιουσία και παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και εμπόριο (χονδρικό & λιανικό) οι προοπτικές ανέρχονται σε +22% και +20% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα γεωργίας καταγράφουν τις πιο επιφυλακτικές προθέσεις προσλήψεων, με προοπτικές +3%.
Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την αύξηση στη γεωργία κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εργοδότες του τουρισμού καταγράφουν μείωση 6 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα της βιομηχανίας / παραγωγής όσο και στο Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες. Ωστόσο, οι προοπτικές ενισχύονται σε τέσσερις τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα μεταφορών & επικοινωνιών, με αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων, και του τομέα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου & ύδρευσης, όπου οι εργοδότες καταγράφουν βελτίωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

...

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού*[2]
Οι εργοδότες και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης που ανέρχονται σε +34%. Οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναμένουν υγιή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων τους, με προοπτικές της τάξης του +29%, ενώ οι προοπτικές στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +18% και +10% αντίστοιχα.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 4 και 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων αντίστοιχα. Οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση 4 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τις μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν σχετικά σταθερές.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσεων αναφέρουν σημαντική βελτίωση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στις κατηγορίες των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Διεθνείς συγκρίσεις
Περισσότεροι από 59.000 εργοδότες σε 44 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας* κατά το γ’ τρίμηνο του 2019. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στον συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

...

Η έρευνα της ManpowerGroup για το γ’ τρίμηνο του 2019 αποκαλύπτει ότι οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε 43 από τις 44 χώρες και επικράτειες που συμμετείχαν στην έρευνα, στο διάστημα έως και το τέλος Σεπτεμβρίου.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες σε 18 από τις 44 χώρες και επικράτειες αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων, ενώ οι εργοδότες σε άλλες 18 καταγράφουν αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων. Σε οκτώ δεν αναμένεται καμία αλλαγή. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε 12 χώρες και επικράτειες, επιδεινώνονται σε 26 και παραμένουν αμετάβλητες σε έξι. Το ισχυρότερο κλίμα προσλήψεων καταγράφεται σε Ιαπωνία, Κροατία, Ταϊβάν, ΗΠΑ, Ελλάδα και Σλοβενία, ενώ οι πιο αδύναμες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται σε Ουγγαρία, Αργεντινή, Ιταλία και Ισπανία.
Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων αναμένεται από τους εργοδότες σε 25 από τις 26 χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής (ΕΜΕΑ) που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ στην Ουγγαρία οι εργοδότες αναμένουν μείωση απασχολουμένων. Σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2019, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε πέντε χώρες αλλά αποδυναμώνονται σε 14. Σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2018, οι προοπτικές βελτιώνονται επίσης σε πέντε χώρες αλλά επιδεινώνονται σε 17. Οι ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο καταγράφονται σε Κροατία, Ελλάδα και Σλοβενία, ενώ οι εργοδότες σε Ουγγαρία, Ιταλία και Ισπανία αναφέρουν τα πιο δυσοίωνα σχέδια προσλήψεων.
Και στις οκτώ χώρες και επικράτειες της Ασίας-Ωκεανίας οι εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα προσδοκούν αύξηση απασχολουμένων έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε χώρες και επικράτειες αλλά αποδυναμώνονται σε δύο. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές σε δύο χώρες και επικράτειες, ενώ οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε. Οι εργοδότες σε Ιαπωνία και Ταϊβάν αναμένουν την ισχυρότερη δραστηριότητα προσλήψεων κατά το γ’ τρίμηνο του 2019, ενώ οι πιο αδύναμες προοπτικές καταγράφονται σε Κίνα, Νέα Ζηλανδία και Σιγκαπούρη.
Σύμφωνα με τους εργοδότες, όσοι αναζητούν εργασία σε οποιαδήποτε από τις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετέχουν στην έρευνα θα βρουν ευκαιρίες απασχόλησης κατά το προσεχές τρίμηνο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε οκτώ χώρες, ενώ αποδυναμώνονται σε δύο. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές βελτιώνονται σε πέντε χώρες αλλά επιδεινώνονται σε τέσσερις. Οι εργοδότες σε ΗΠΑ και Καναδά αναφέρουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι πιο αδύναμες προοπτικές καταγράφονται σε Αργεντινή και Παναμά.
* Τα σχόλια αυτής της ενότητας βασίζονται σε εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα, όπου υπάρχουν. Τα δεδομένα για την Κροατία και την Πορτογαλία δεν είναι εποχικά προσαρμοσμένα.

Σχετικά με τη ManpowerGroup™
Η ManpowerGroup®, διεθνώς κορυφαία εταιρία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, βοηθά τους οργανισμούς να εξελίσσονται και να ξεχωρίζουν σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, παρέχοντας υπηρεσίες όπως η εύρεση, αξιολόγηση, ανάπτυξη και διαχείριση ταλέντων. Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς κάθε χρόνο, παρέχοντάς τους εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ παράλληλα βρίσκουμε ουσιαστικές θέσεις εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Η εξειδικευμένη οικογένεια των brands μας –Manpower®, Experis®, Right Management® και ManpowerGroup® Solutions– δημιουργεί ουσιώδη αξία για τους υποψήφιους και πελάτες σε 80 χώρες εδώ και 70 χρόνια. Το 2019 η ManpowerGroup συμπεριλήφθηκε στις «Fortune’s Most Admired Companies» για 17ο συνεχόμενο έτος, ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε για 10η συνεχή χρονιά ως μια από τις πλέον ηθικές εταιρίες στον κόσμο («World’s Most Ethical Companies»), επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η πιο αξιόπιστη και αξιόλογη εταιρία στον κλάδο. Δείτε πώς η ManpowerGroup ενδυναμώνει το μέλλον της εργασίας: www.manpowergroup.com

Ο όμιλος ManpowerGroup σε Ελλάδα και Κύπρο
Στην Ελλάδα ο όμιλος ManpowerGroup ιδρύθηκε το 1998. Μέσα από δίκτυο 3 υποκαταστημάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία εντοπίζουμε, αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και διαχειριζόμαστε ταλέντα σε όλο το φάσμα βασικών κλάδων της οικονομίας. Διαθέτουμε πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού καθώς και υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο των υποκαταστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ManpowerGroup Ελλάδας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.manpowergroup.gr


[1] Εφεξής όλα τα δεδομένα που σχολιάζονται είναι εποχικά προσαρμοσμένα, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά.

* * Οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι μικρές επιχειρήσεις, με 10-49 υπαλλήλους, οι μεσαίες επιχειρήσεις, με 50-249 υπαλλήλους, και οι μεγάλες επιχειρήσειςμ με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους.

...

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework