...

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Α’ Τρίμηνο 2020:
Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν ισχυρά σχέδια προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών καταγράφονται οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης

  • Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης[1] διαμορφώνονται στο +25%, βελτιωμένες κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο προσλήψεων των 12 τελευταίων ετών.
  • Οι πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να παρατηρηθούν στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και στον τομέα του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου, με αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +37% και +33% αντίστοιχα. Επίσης, οι εργοδότες στον τομέα Κατασκευών αναμένουν σημαντική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με προοπτικές της τάξης του +30%.
  • Οι πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας, όπου οι προοπτικές ανέρχονται σε +12%.
  • Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής αναμένουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων από την έναρξη της έρευνας το 2008, ενώ για τη Βόρεια Ελλάδα αναμένουν σταθερά αυξημένες προθέσεις προσλήψεων.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019 – Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της ManpowerGroup που δημοσιεύονται σήμερα, οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν ισχυρά σχέδια προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο, με το 25% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 6% να προβλέπει μείωση και το 67% να μην αναμένει κάποια αλλαγή. Μετά την εποχική αναπροσαρμογή των δεδομένων, οι προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +25%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη της έρευνας, 12 χρόνια πριν. Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

...

«Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε μια φάση ανάκαμψης, με τις πιο ελπιδοφόρες προοπτικές να καταγράφονται στον κλάδο της Ενέργειας, του Εμπορίου αλλά και των Κατασκευών. Είναι γνωστό ότι ο τομέας της ενέργειας έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές με τη δραστηριοποίηση νέων εταιριών και νέων θέσεων εργασίας αντίστοιχα. Οι ισχυρές τουριστικές ροές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων σε συνοικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, αυξάνοντας τον αριθμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας κατ’ επέκταση τον τομέα των κατασκευών. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι στην περιφέρεια της Αττικής οι εργοδότες αναμένουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων των τελευταίων 12 ετών», δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδος.

Το ιστορικό των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

...

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας
Κατά το προσεχές τρίμηνο, προβλέπονται αυξήσεις του αριθμού απασχολουμένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να παρατηρηθούν στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση και τον τομέα του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου, με αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +37% και +33% αντίστοιχα. οι εργοδότες του τομέα κατασκευών αναμένουν σημαντική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με προοπτικές της τάξης του +30%, ενώ στους τομείς Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Μεταφορές & Επικοινωνίες οι προοπτικές ανέρχονται σε +28% και +24% αντίστοιχα. Παράλληλα, η πιο αδύναμη πρόθεση προσλήψεων καταγράφεται στον τομέα της Γεωργίας, όπου οι προοπτικές ανέρχονται σε +12%, και στον τομέα Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες, με προοπτικές της τάξης του +13%.

Τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση καταγράφουν τη σημαντικότερη βελτίωση, ύψους 15 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές τον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι προοπτικές βελτιώνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε δύο τομείς - των Κατασκευών και των Μεταφορών & Επικοινωνιών - και κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική). Ωστόσο, οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας καταγράφουν σχετικά σταθερά σχέδια προσλήψεων.
Σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι εργοδότες αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σημαντική βελτίωση, της τάξης των 31 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 16 και 13 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα στους τομείς του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και των Κατασκευών. Οι εργοδότες του τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναφέρουν αύξηση της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές του τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών ενισχύονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι προοπτικές αποδυναμώνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας και στον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες.

...

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού*[2]
Αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Τον πιο δυναμικό ρυθμό προσλήψεων αναμένουν οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι αναφέρουν στιβαρές συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +32%. Δραστήρια αγορά εργασίας προβλέπεται και για τους εργοδότες των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, με προοπτικές της τάξης του +26% και +25% αντίστοιχα, ενώ οι προοπτικές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε +18%. Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. οι εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν αύξηση της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στις μεσαίες όσο και στις μεγάλες επιχειρήσεις. παράλληλα, οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν βελτίωση της τάξης των 4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες στις μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν τη σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές βελτιώνονται κατά 8 και 6 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των πολύ μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων.

Διεθνείς Συγκρίσεις
Περισσότεροι από 58.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας* κατά το A’ Τρίμηνο του 2020. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2020, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»
Η έρευνα της ManpowerGroup για το πρώτο τρίμηνο του 2020 αποκαλύπτει ότι οι εργοδότες σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες που συμμετείχαν, αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων στο διάστημα έως και το τέλος Μαρτίου 2020.

...

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 15 από τις 43 χώρες και επικράτειες, ενώ οι εργοδότες σε 23 καταγράφουν αποδυναμωμένες προοπτικές προσλήψεων. Σε πέντε, δεν αναμένεται καμία αλλαγή. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες σε 12 χώρες και επικράτειες καταγράφουν ενισχυμένη πρόθεση προσλήψεων, ενώ προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται αποδυναμωμένες σε 26 και παραμένουν αμετάβλητες σε πέντε. Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων αναμένονται σε Ελλάδα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, ΗΠΑ και Ρουμανία, ενώ η πιο αδύναμη δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται να σημειωθεί σε Παναμά, Αργεντινή, Κόστα Ρίκα, Ιταλία και Ισπανία.

Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, και στις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) που συμμετέχουν στην έρευνα. Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 10 χώρες, αλλά αποδυναμώνονται σε 12. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές βελτιώνονται σε οκτώ χώρες, αλλά αποδυναμώνονται σε 13. Οι εργοδότες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία αναμένουν τον ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων προβλέπονται σε Ιταλία και Ισπανία.
Οι εργοδότες και στις επτά χώρες της Ασίας-Ωκεανίας αναμένουν αύξηση του αριθμού απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Σε σύγκριση το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις χώρες και επικράτειες, και αποδυναμώνονται σε άλλες τρεις. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε έξι χώρες και επικράτειες, ενώ βελτιώνονται σε μία. Η ισχυρότερη πρόθεση προσλήψεων καταγράφεται από τους εργοδότες σε Ιαπωνία και Ταϊβάν, ενώ οι πιο επιφυλακτικές προοπτικές καταγράφονται στην Κίνα.
Οι εργοδότες στις εννέα από τις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα, προσδοκούν να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες στον Παναμά αναφέρουν αβέβαια σχέδια προσλήψεων και την μόνη αρνητική πρόβλεψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε δύο χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, αλλά επιδεινώνονται σε οκτώ. Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες σε τρεις χώρες καταγράφουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων, ενώ οι προοπτικές αποδυναμώνονται σε επτά. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας της περιφέρειας αναμένονται στις ΗΠΑ και την Κολομβία, ενώ η πιο αδύναμη πρόθεση προσλήψεων καταγράφεται στον Παναμά.

Λεπτομερή αποτελέσματα της έρευνας διατίθενται στη διεύθυνση: www.manpowergroup.com/meos. Τα αποτελέσματα της έρευνας για το Β΄ Τρίμηνο του 2020 θα δημοσιευτούν στις 10 Μαρτίου 2020.

* Τα σχόλια αυτής της ενότητας βασίζονται σε εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα, όπου αυτά υπάρχουν. Τα δεδομένα για την Κροατία και την Πορτογαλία δεν είναι εποχικά προσαρμοσμένα.

Σχετικά με τη ManpowerGroup™
Η ManpowerGroup®, η κορυφαία διεθνώς εταιρία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, βοηθά τους οργανισμούς να εξελίσσονται και να ξεχωρίζουν σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα παρέχοντας υπηρεσίες όπως η εύρεση, η αξιολόγηση, η ανάπτυξη και η διαχείριση ταλέντων. Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς κάθε χρόνο, παρέχοντάς τους εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ, παράλληλα, βρίσκουμε ουσιαστικές θέσεις εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Η εξειδικευμένη οικογένεια των brands μας - Manpower®, Experis®, Right Management® και ManpowerGroup® Solutions - δημιουργεί ουσιώδη αξία για τους υποψηφίους και πελάτες σε 80 χώρες εδώ και 70 χρόνια. Το 2019, η ManpowerGroup αναδείχτηκε ως Fortune’s Most Admired Companies, για 17ο συνεχόμενο έτος ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε για 10η συνεχή χρονιά ως μια από τις πλέον Ηθικές Εταιρίες στον Κόσμο - World’s Most Ethical Companies, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως την πιο αξιόπιστη και αξιόλογη εταιρία στον κλάδο. Δείτε πώς η ManpowerGroup ενδυναμώνει το μέλλον της εργασίας: www.manpowergroup.com

Ο όμιλος ManpowerGroup στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, ο όμιλος ManpowerGroup ιδρύθηκε το 1998. Μέσα από το δίκτυο 2 υποκαταστημάτων στην Αττική και Θεσσαλονίκη εντοπίζουμε, αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και διαχειριζόμαστε ταλέντα σε όλο το φάσμα βασικών κλάδων της οικονομίας. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού καθώς και υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο των υποκαταστημάτων της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ManpowerGroup Ελλάδας επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας.
Για εταιρίες: www.manpowergroup.gr - Για υποψηφίους: www.manpower.gr

Follow us ManpowerGroup Greece
... ...

  

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Μοιράσου το

Προσθέστε το σχόλιό σας
<--- Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα 0 Σχόλια
test
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework