Συνεργασία πρατηρίων Revoil με Next Point Courier Στοχεύοντας στη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δικτύου πρατηρίων Revoil, η εταιρία ενώνει τις δυνάμεις της με τη νέα, ανταγωνιστική και δυναμικά ανερχόμενη υπηρεσία courier, τη Next Point. Με κύριο διαφοροποιό στοιχείο από τις υπόλοιπες courier τον...

περισσότερα
Σχόλια 0
Επέκταση και στην εμπορία ασφάλτου από τη REVOIL Α.Ε.Ε.Π. Στην αγορά της ασφάλτου αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί η ελληνική εταιρία πετρελαιοειδών Revoil Α.Ε.Ε.Π., επεκτείνοντας τον τομέα της εμπορικής της δραστηριότητας. Κίνητρο για την ένταξη της εταιρίας στην αγορά της ασφάλτου αποτέλεσε το ήδη...

περισσότερα
Σχόλια 0
test
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr