Career In Progress

Η Career In Progress αποτελεί την εφαρμογή μιας συνέχειας ιδεών για ποιοτικές λύσεις ως απάντηση στις επαγγελματικές αναζητήσεις των ανθρώπων. Ο χαρακτήρας της είναι πρωτίστως ανθρωποκεντρικός, με έμφαση στην ανθρώπινη υπόσταση που επεκτείνεται φυσικά στην επαγγελματική διεργασία. Μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε στους επισκέπτες μας τις συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν με ρεαλισμό και αυτοπεποίθηση την δύσκολη οικονομική συνθήκη που υφίσταται η κοινωνία μας.

Website: www.careerinprogress.gr

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr