Απολογισμοί Skywalker.gr

Περισσότερες από 4.500 επιχειρήσεις δημοσίευσαν αγγελίες εργασίας στον ιστότοπο skywalker.gr, δημιουργώντας 8.450 περισσότερες επαγγελματικές...
Το 2017 ολοκληρώθηκε με μία σειρά δράσεων συνυφασμένων με τους πέντε τομείς ενδιαφέροντος του Skywalker.gr. Οι πυλώνες αυτοί είναι η εργασία, η...
Το πρώτο εξάμηνο του 2016 πραγματοποιήσαμε σειρά δράσεων που αποτέλεσαν φυσικές πλατφόρμες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ανταλλαγής γνώσης,...
Το εξάμηνο Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015 ολοκληρώσαμε την προσαρμογή των υπηρεσιών και λειτουργιών μας στην Ελλάδα της κρίσης  και επικεντρωθήκαμε στην...
Το εξάμηνο Ιανουάριος – Ιούνιος 2015, το Skywalker.gr πέτυχε 9,11% αύξηση σε επιχειρήσεις που το εμπιστεύτηκαν, 10,03% αύξηση δημοσιευμένων θέσεων εργασίας και...
Το εξάμηνο Ιούλιος – Δεκέμβρης 2014 το Skywalker.gr, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες της οικονομίας στις οποίες εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα μας,...
Αναδιαμορφώθηκε η κεντρική σελίδα του skywalker.gr σύμφωνα με τα σχόλια και τις υποδείξεις των χρηστών. Το site είναι πιο ευκολόχρηστο, αφού  οι χρήστες με...
Το εξάμηνο Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013 συνεχίσαμε τις ενέργειες διεύρυνσης των υπηρεσιών και λειτουργιών μας σε σχέση με τις οικονομικο-κοινωνικές...
Το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος 2013 επικεντρωθήκαμε σε ενέργειες επικαιροποίησης των υπηρεσιών και λειτουργιών μας σε σχέση τόσο με την Ελλάδα της...
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr