Φόρμα επικοινωνίας Skywalker

Επίθετο*
Όνομα*
e-mail*
Κείμενο*

skywalker.gr

ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 
 
Τηλέφωνο έδρας
+30 210 9730280
Φαξ έδρας
+30 210 9709464
Τηλέφωνο Θεσσαλονίκης
+30 2310 326712
Γενικά-Πληροφορίες
info@skywalker.gr
Δημόσιες σχέσεις
pr@skywalker.gr
Μάρκετινγκ
marketing@skywalker.gr
Διοικητικές υπηρεσίες
admin@skywalker.gr
Δημοσιεύσεις
advert@skywalker.gr
Πληροφορική
rnd@skywalker.gr
Ανάπτυξη υπηρεσιών Skywalker.gr
services@skywalker.gr
Ανάπτυξη υπηρεσιών Εκπαίδευσης
education@skywalker.gr
Περιφερειακή Δικτύωση
axis@skywalker.gr
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr