Βασικές αρχές εθελοντισμού
pyx-article-img

Οι βασικές αρχές που διέπουν τον εθελοντισμό :

 

- Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή.
- Η εργασία των εθελοντών είναι άμισθη.
- Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής.
- Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.
- Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό όλων των ανθρώπων.
- Ο εθελοντισμός είναι ένα θεμιτός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινωνίας τους.
- Ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος με το οποίο άτομα ή ομάδες μπορούν να εκφράσουν ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες.
- Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη κερδοσκοπικό πλαίσιο.
- Ο εθελοντισμός δεν είναι υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας.
- Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την εργασιακή ασφάλεια αυτών

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr