Γίνε και εσύ εθελοντής!
pyx-article-img

Η κουλτούρα του εθελοντισμού υπάρχει σε κάθε κοινωνία, μολονότι σε διαφορετικές μορφές. Αν και δεν υπάρχουν κοινές μέθοδοι υπολογισμού του εύρους της εθελοντικής συμμετοχής ούτε σε εθνικό ούτε σε διεθνές επίπεδο, ωστόσο ο εθελοντισμός είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε παγκόσμια κλίμακα και έχει μαζική συμμετοχή σε όλες τις κοινωνίες.

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια βασική έκφραση των ανθρωπίνων σχέσεων. Σχετίζεται με την ανάγκη των ατόμων να συμμετέχουν και να νιώθουν ότι είναι σημαντικοί για τους συνανθρώπους τους.  Ο εθελοντισμός διαπνέεται από τις αξίες της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη ποιότητα της ζωής.

Οι άνθρωποι συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις για πολλούς και διαφορετικούς λόγους:

 • μπορεί να θέλουν να «δώσουν πίσω» κάτι στη κοινωνία είτε από τα «συναισθηματικά» είτε από τα υλικά «αποθέματά»  τους,
 • μπορεί να θέλουν να συμμετέχουν πιο ενεργά ως φορείς κοινωνικής αλλαγής μέσα σε μια κοινωνία που παρουσιάζει οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα
 • μπορεί να θέλουν να κερδίσουν επαγγελματική εμπειρία (και να λάβουν ένα  πιστοποιητικό/βεβαίωση εθελοντικής εργασίας που μπορεί να χρησιμεύσει για μελλοντική πρόσληψη)
 • μπορεί να θέλουν να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους, κα

Για όποιον λόγο και να συμμετέχει κάποιος σε εθελοντικές δράσεις, ο εθελοντισμός ξεπερνά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου έργου/πράξης που καλείται να φέρει σε πέρας.  Ο εθελοντισμός, ως μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς, δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης και κοινωνικής συνοχής και συμβάλλει τόσο στη προσωπική ανάπτυξη όσο και στην αίσθηση κοινής ταυτότητας και μέλλοντος. Η εθελοντική πράξη μέσω της οποίας οι άνθρωποι ενώνουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού είναι χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών και ως τέτοια αγγίζει τις ζωές πολλές ατόμων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια έκφραση ατομικής συμμετοχής στη κοινωνία: η συμμετοχή, η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη και η αμοιβαιότητα είναι οι αξίες που βρίσκονται στη βάση της  ενεργούς συμμετοχής (citizenship).  Ο εθελοντισμός, λοιπόν, λειτουργεί ενάντια στον ατομικισμό μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Περισσότερο σήμερα, ίσως, παρά ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη για δράση, αλληλεγγύη και συμμετοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων, αποτελεί μια μορφή συμμετοχής στα κοινά, αναπτύσσοντας την εθελοντική δράση σε διάφορους τομείς, με διαφοροποιημένο περιεχόμενο σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές φιλανθρωπίας. Η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες ή προγράμματα, αντιμετώπισης ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, οδηγεί τόσο το άτομο όσο και την κοινωνία των πολιτών να συμβάλλουν στη κοινωνική ανάπτυξη, στη κοινωνική συνοχή, στην αύξηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης και κατά συνέπεια σε μια μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή μέσα σε μια κοινωνία.

Γίνε λοιπόν και εσύ εθελοντής τώρα!

Μπορείς να απασχοληθείς ως εθελοντής σε μία από τις πολλές δράσεις της ΕΔΡΑΣ: τα Οικοτροφεία, το Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης και Θεραπευτικών Δράσεων, τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα, την Παιδική Πολιτιστική Λέσχη "ΕΚΦΡΑΣΗ" και τη ΛΕΣΧΗ ΑΜΕΑ, αλλά και στις πολυάριθμες εκδηλώσεις μας!

Η εθελοντική δράση παρέχει ευκαιρίες ενεργούς συμμετοχής στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, προσφοράς σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης.

Η εθελοντική δράση στη Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» δίνει την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να συμμετέχουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίες, βελτιώνοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Η ΕΔΡΑ αναγνωρίζει και επιβραβεύει την εθελοντική δράση :

 • κάθε εθελοντής έχει δικαίωμα να λάβει βεβαίωση της εθελοντικής του απασχόλησης
 • κάθε εθελοντής έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του φορέα
 • κάθε εθελοντής έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει ή υποστηρίζει ο φορέας (εντός ή εκτός Ελλάδας)
 • κάθε εθελοντής λαμβάνει μια  εκπτωτική κάρτα μέλους της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ που συνεπάγεται εκπτώσεις σε συγκεκριμένα καταστήματα και υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής
 • η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των εθελοντών για τη προσφορά του εθελοντικού τους έργου

Διαδικασία συμμετοχής στα εθελοντικά προγράμματα:

 • Οι εθελοντές συμπληρώνουν τη «φόρμα εθελοντή»
 • Καλούνται σε συνέντευξη
 • Συνάπτουν με το φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» ένα «συμφωνητικό εθελοντικής απασχόλησης» 

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
Έλενα Βάγγερ:
Συντονίστρια εθελοντών

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr