Εθελοντική δράση κοινωνικοποίησης ανηλίκων
pyx-article-img

Η βασική αφετηριακή μας παραδοχή είναι ότι στην κοινωνία μας, ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, διαθέτουμε ένα περίσσευμα υλικών και συναισθηματικών δυνατοτήτων που μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ότι υπάρχουν αρκετοί από μας που έχουν την ευαισθησία, τον προβληματισμό και τη διάθεση να δοκιμάσουμε να επαληθεύσουμε αυτή την υπόθεση. Ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας που να δίνει ικανοποίηση σε όλους όσοι συμμετέχουν –όσους παίρνουν και όσους δίνουν στήριξη χωρίς διάκριση. Ότι για να γίνει κάτι τέτοιο με επιτυχία απαιτείται κοινωνική συνειδητοποίηση, συλλογικότητα, οργάνωση και συνέπεια.

Με τις παραπάνω παραδοχές μπορούμε να μοιραστούμε όλοι μαζί, εθελοντές και ανήλικοι που χρειάζονται την αλληλεγγύη μας, την «κοινωνικοποίηση» σαν ένα πείραμα μάθησης, επικοινωνίας, πολιτισμικών ανταλλαγών και διαμεσολάβησης, συναισθηματικού εμπλουτισμού, απεγκλωβισμού από τα στερεότυπα, αποδοχής της διαφορετικότητας, ευκαιρίας νέων εμπειριών. Έχουμε τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε το ένστικτο, τη φιλομάθεια, την ανάγκη, την ευαισθησία, το φιλότιμο, τη συγκίνησή μας. Χρειάζεται να αποφύγουμε τη δυσπιστία, τον ανταγωνισμό, την ευθυνοφοβία, τις εξουσιαστικές σχέσεις, τις περιοριστικές και απαγορευτικές πρακτικές.

Είναι σημαντικό να στηριχτούμε στη χαρά για το καινούριο, στην κοινή απόλαυση, στις απλές μορφές ψυχαγωγίας, σε συμμετοχικές πρακτικές. Η «κοινωνικοποίηση» είναι το βασικό πεδίο πάνω στο οποίο μπορούμε να συναντηθούμε όλοι.

Κοινωνικοποίηση για τους εθελοντές είναι:

α) να εγκαταλείψουμε την φιλανθρωπική οπτική εγκαθιστώντας μια πραγματική προσωπική σχέση
β) να επικοινωνήσουμε απλά μεταξύ μας ανακαλύπτοντας πόσο διαφορετικοί είμαστε όλοι και πριν απ’ όλους οι ίδιοι εμείς
γ) να επικοινωνήσουμε με διαφορετικές κουλτούρες (ηλικιακή, πολιτισμική, γλωσσική, θρησκευτική, εθνοτική), καθώς και νοοτροπίες και συμπεριφορές

δ) να συνεργαστούμε και να εργαστούμε συλλογικά
ε) να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι το πλαίσιο κανόνων και προτεραιοτήτων

στ) να δείξουμε συνέπεια και αφοσίωση σε ό,τι αναλαμβάνουμε
ζ) να βρούμε λύσεις σε πρακτικά προβλήματα με οικονομία δυνάμεων

η) να κατανοήσουμε αντιφάσεις
θ) να αφομοιώσουμε γνώσεις, πληροφορίες και άγνωστες σε μας πραγματικότητες

ι) να στηρίξουμε την οργάνωση του προγράμματος που μας προσφέρει οικονομία δυνάμεων και μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας χωρίς σπατάλη
κ) να βρούμε το μέτρο πρωτοβουλιών, προτεραιοτήτων, δημοκρατικών διαδικασιών, συνεργασίας

λ) να δούμε τους  ανήλικους ταυτόχρονα σαν ομάδα αλλά και μέσα από την ατομικότητά τους

Κοινωνικοποίηση για τους  ανήλικους είναι:

α) να εξοικειωθούν σε μια ανοιχτή επικοινωνία με τους εθελοντές
β) να ενισχύσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας
γ) να βγουν από τον κλειστό  τους κύκλο και να γνωρίσουν σταδιακά την καθημερινή ζωή της πόλης

δ) να μειώσουν τους φόβους τους
ε) να συγκρίνουν, να διακρίνουν και να επιλέγουν ποιους εμπιστεύονται

στ) να εκφράζονται ελεύθερα
ζ) να αισθάνονται άνετα με τη δική τους ταυτότητα (γλωσσική, εθνοτική, θρησκευτική, πολιτισμική)

η) να ενημερώνονται για τα μικρά και μεγάλα ζητήματα που τους αφορούν
θ) να αισθάνονται ασφάλεια μέσα σε ένα ευρύτερο φιλικό περιβάλλον

Κα Ζορμπά
Προέδρος του δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr