Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis
pyx-article-img

Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis είναι μία επιστημονική, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής υγείας, καθώς και της Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, από το 1991. Πεδίο εφαρμογών του Ινστιτούτου Prolepsis αποτελεί ο χώρος της Δημόσιας Υγείας. Κύριοι άξονες δράσης του είναι:

- η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο την Επιδημιολογία, την Προληπτική Ιατρική και την Περιβαλλοντική και Εργασιακή Υγεία
- η εκπόνηση εφαρμοσμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού, όπως παιδιά, εργαζόμενοι, μετανάστες και ηλικιωμένοι
- η προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα δημόσιας υγείας και ιατρικής έρευνας η προαγωγή της μεθοδολογίας της Επιδημιολογίας και της κλινικής έρευνας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτίμηση, πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων στο χώρο εργασίας, καθώς και την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων
- η ενθάρρυνση  και δημιουργία διεπιστημονικών και διακρατικών συνεργασιών σε θέματα υγείας

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κύρια δράση του Ινστιτούτου Prolepsis, από το 2012, είναι το  Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ, το οποίο υλοποιείται σε περίπου 370 σχολεία και 55.000 μαθητές, σε κοινωνικοοικονομικά ευπαθείς περιοχές όλης της Ελλάδας, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ εκπληρώνει διττό στόχο: αφενός αντιμετωπίζει προβλήματα ανεπαρκούς σίτισης των μαθητών,  με την προσφορά ενός δωρεάν, υγιεινού γεύματος κάθε μέρα σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν αφετέρου, προάγει την υγιεινή διατροφή, τόσο των μαθητών όσο και των οικογενειών τους, μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά και μέσω των γευμάτων καθεαυτών.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται για τρίτη συνεχή σχολική χρονιά και μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα. Στα άμεσα, μετρήσιμα αποτελέσματά του συμπεριλαμβάνεται η μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας, η σημαντική μείωση του αριθμού των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και η αξιοσημείωτη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών και των οικογενειών τους. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των μαθητών που συμμετέχουν αναγνωρίζουν τον κοινωνικό και ευρύτερα παιδαγωγικό χαρακτήρα του Προγράμματος, καθώς,  μέσω της καθημερινής διανομής του κοινού γεύματος σε όλα τα παιδιά, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή στον σχολικό χώρο και δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης εντός της σχολικής κοινότητας.

Οι εθελοντές μας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Οι εθελοντές μας υποστηρίζουν πολλαπλώς και ουσιαστικά την υλοποίηση του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δεξιότητές τους  συνδράμουν σε ποικίλους τομείς εργασιών και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και τη δυναμική του Προγράμματος. Η συμμετοχή τους, ως παράδειγμα προσφοράς και αλληλεγγύης, εμπνέει όλους τους εμπλεκόμενους και υπογραμμίζει τον κοινωνικό και ευρύτερα ανθρωπιστικό χαρακτήρα του Προγράμματος.

Μπορείτε κι εσείς να γίνετε εθελοντές στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, αναλαμβάνοντας  ενεργό και υπεύθυνη δράση σε μια προσπάθεια που ανακουφίζει οικονομικά χιλιάδες οικογένειες, παρεμβαίνει διακριτικά, αλλά καίρια στο χώρο της σχολικής κοινότητας και  διαμορφώνει έμπρακτα πρότυπα υγιεινής διατροφής και διαβίωσης για τις επόμενες γενιές.  

Οι τομείς εργασιών και οι επιμέρους δραστηριότητες στις οποίες μπορείτε να εμπλακείτε, συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Υποστήριξη καθημερινής εφαρμογής του Προγράμματος
 • Πραγματοποίηση επισκέψεων στα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με τα σχολεία του Προγράμματος
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικών εκδηλώσεων προώθησης υγιεινής διατροφής στα σχολεία του Προγράμματος
 • Προετοιμασία και οργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων
 • Υποστήριξη ενεργειών επικοινωνίας
 • Υποστήριξη δημιουργικών εργασιών
 • Μετάφραση κειμένων στα αγγλικά
 • Υποστήριξη εργασιών αξιολόγησης του Προγράμματος
 • Προετοιμασία ενημερωτικού υλικού του Προγράμματος
 • Έλεγχος ερωτηματολογίων
 • Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων και ομάδων εστιασμένης συζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: http://diatrofi.prolepsis.gr/ και τη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/programa.sitisis?ref=hl

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr