Ο δωδεκάλογος του καλού συνεντευξιαστή
pyx-article-img

Ο άνθρωπος που διεξάγει την συνέντευξη, πρέπει να:

1. Συγκεντρώσει πληροφορίες για τον υποψήφιο (βιογραφικό, αίτηση απασχόλησης) και την θέση εργασίας (περιγραφή – προδιαγραφές εργασίας).

2. Προετοιμάσει ένα σχέδιο (δομή) συνέντευξης. Συγκεκριμένες και ίδιες ερωτήσεις προς όλους τους υποψηφίους με μια λογική σειρά.

3. Υποδεχθεί ο ίδιος τον υποψήφιο και να φροντίσει να αισθάνεται άνετα από την πρώτη στιγμή. Ζεστός – φιλικός χαιρετισμός, 1 – 2 λεπτά συζήτηση γενικού χαρακτήρα και αναφορά στο σκοπό της συνέντευξης.

4. Κάνει τις αναγκαίες ερωτήσεις με τον κατάλληλο τρόπο. Ερωτήσεις για να διευκρινιστούν – αναλυθούν κάποια σημεία στο βιογραφικό του, για να διαπιστωθούν στοιχεία της προσωπικότητάς του και του ενδιαφέροντος του  για την συγκεκριμένη εργασία, για να δώσει ο υποψήφιος συγκεκριμένα παραδείγματα της προηγούμενης εργασιακής του συμπεριφοράς. Δεν εξυπηρετούν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (ΝΑΙ – ΟΧΙ) και πρέπει να αποφεύγονται ερωτήσεις που μπορεί να θεωρηθούν ότι προσβάλλουν την προσωπικότητα του υποψηφίου.

5. Απαντά ειλικρινά και με σαφήνεια στις ερωτήσεις του υποψηφίου.

6. Μιλά – σχολιάζει λίγο ο ίδιος, αλλά ελέγχει όλη τη συζήτηση.

7. Σημειώνει όσα από τα λεγόμενα του υποψηφίου χρειάζονται διευκρίνιση και να επανέρχεται με περισσότερο λεπτομερείς ερωτήσεις.

8. Σημειώνει και αξιολογεί την μη λεκτική επικοινωνία του υποψηφίου.

9. Αποφεύγει τα στερεότυπα (που διαχωρίζουνε π.χ. άνδρες – γυναίκες, πτυχιούχος ελληνικών Α.Ε.Ι. – ξένων Α.Ε.Ι. κτλ.) και τις προκαταλήψεις. Ακόμη να μην επηρεάζεται από κάποιο έντονο χαρακτηριστικό (halo effect) του υποψηφίου π.χ. ομορφιά, ευφράδεια λόγου, σωματική ατέλεια.

10. Ολοκληρώνει την συνέντευξη λέγοντας στον υποψήφιο τα κύρια σημεία που κατάλαβε ώστε ο υποψήφιος να έχει τη δυνατότητα να διορθώσει ή να προσθέσει κάτι σε αυτά που έλειπε.

11. Ενημερώσει τον υποψήφιο για το τι θα ακολουθήσει μετά από αυτή την συνέντευξη (π.χ. εκ νέου πρόσκληση για δεύτερη συνέντευξη, απαντητική επιστολή ή τηλεφωνική επικοινωνία).

12. Συμπληρώνει αμέσως μετά την αποχώρηση του υποψηφίου, σε ειδικό έντυπο η επί φύλλου χάρτου τα βασικά σημεία της αξιολόγησής του.

Σημείωση:

Σε κάθε περίπτωση και με κάθε υποψήφιο θα πρέπει να είναι ευγενικός, φιλικός, σοβαρός και με την πρέπουσα εξωτερική εμφάνιση (αξιοπρεπή).

Χρυσοβέργη Ευσταθία.
Δημοσιογράφος – Εκπρόσωπος Tύπου Skywalker.gr

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr