Τα 8 Μυστικά Χαρακτηριστικά του Μελλοντικού Ηγέτη!
pyx-article-img

Στο παρελθόν, πολλές έρευνες έχουν γίνει για να εξακριβωθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που μεταμορφώνουν έναν απλό άνθρωπο, σε ηγέτη. Αρχικά, οι περισσότεροι ερευνητές στράφηκαν στη θεωρία πως οι περισσότεροι ηγέτες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία ξεχωρίζουν και είναι διακριτά από όλους τους άλλους (Trait Theory). Έπειτα, βρήκαν 5 κοινά χαρακτηριστικά (Big 5 Personality Traits Theory), τα οποία ενσωματώνουν όλα τα άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ηγέτη και κατέληξαν στα ακόλουθα: διαφάνεια, ευσυνειδησία, εξωστρέφεια, τερπνότητα, και νευρωτισμός.

Στις μέρες μας, όμως, οι εποχές έχουν αλλάξει και ο ηγέτης του μέλλοντος πρέπει να έχει διαφορετικές ικανότητες για να αντεπεξέλθει στις όλο και αυξανόμενες καθημερινές ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.

Εμείς σας παρουσιάζουμε τα 8 Χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο Ηγέτης του Μέλλοντος για να είναι μπροστά από τις εξελίξεις:

  1. Στρατηγικό Προσανατολισμό – να είναι σε θέση να σκέφτεται αναλυτικά και να καταλήγει σε μια στρατηγική.
  2. Εικόνα της αγοράς – να κατανοεί την αγορά και τις εξελίξεις στο χώρο των επιχειρήσεων.
  3. Προσανατολισμένος στα Αποτελέσματα – να προσπαθεί για την επίτευξη αποτελεσμάτων με συνεχή βελτίωση διαδικασιών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων με βάση τα κατάλληλα metrics.
  4. Αντίκτυπος Πελατών – να έχει πάθος για την εξυπηρέτηση και την ευχαρίστηση των πελατών.
  5. Συνεργασία και επιρροή – να λειτουργεί καλά σε συνεργασία με άλλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν επηρεάζουν τη γραμμή εντολών του.
  6. Οργανωτική Ανάπτυξη – να αναπτύσσει δυναμικές μονάδες ανθρώπων για την εταιρεία στη διαδικασία πρόσληψης και διατήρησης προσωπικού, καθώς και να είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των μελλοντικών ηγετών.
  7. Ηγέτης Ομάδας – να δημιουργεί νικηφόρες ομάδες που φέρνουν αποτελέσματα.
  8. Ηγέτης με Εξέλιξη – να επιτυγχάνει στόχους και να ανοίγει το δρόμο προς νέους στόχους.

Οι τελευταίες 6 από αυτές τις αρμοδιότητες εμπίπτουν στην κατηγορία συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligence, EI) – χωρίς τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της αυτοκυριαρχίας και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, ένας ηγέτης θα παραπαίει σε αυτούς τους τομείς.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε περεταίρω για Συμβουλές Καριέρας και υπηρεσίες Σύνταξης Βιογραφικού, απευθυνθείτε στους Topcvmakers, στο website, στο blog ή στη σελίδα μας στο Facebook.

Παναγιώτης Νικολακόπουλος
CAO at Topcvmakers.com

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr